Ombudsman se ohradil proti kartě sociálních systémů, má prý řadu nedostatků

Brno, 8. srpna 2012 (MEDIAFAX) - Karta sociálních systémů sKarta má řadu nedostatků a přináší závažné problémy. Ministerstvo práce a sociálních věcí to zatím odmítá řešit, sdělil ve středu ombudsman Pavel Varvařovský s tím, že vyzval poslance a senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud.

Penize-bankovky_thumb

Veřejný ochránce práv výhrady vůči sKartě vyslovil jak v připomínkovém řízení k návrhu zákona, tak při opakovaných jednáních s ministerstvem práce. "Snaha se míjela účinkem. O nejproblematičtějších aspektech sKarty jsem proto informoval poslance a senátory a vyzval je, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud," uvedl Varvařovský.

Podle něj zavedení sKarty představuje zásadní změnu ve výplatě nepojistných sociálních dávek jako je rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti. "Jakmile klient kartu převezme, podle zákona mu nebude možné vyplácet dávky poštovní poukázkou, jako tomu bylo doposud. Každému držiteli zřídí Česká spořitelna účet, na který mu bude Úřad práce České republiky dávky zasílat. Výplata a využití dávek pak budou možné pouze převodem na jiný účet, výběrem v hotovosti na přepážce nebo z bankomatu," vysvětlil ombudsman.

Ten má k systému několik zásadních výhrad. "Kvůli omezení výplaty dávek přes poštovní poukázku bude pro některé klienty vybírání dávek obtížnější a hůře dostupné. Přestože má Česká spořitelna poměrně širokou síť poboček, není tak rozsáhlá jako Česká pošta. Klienti z malých obcí budou muset cestovat do větších obcí a měst, a vynaloží tak náklady na dopravu," uvedl Varvařovský.

Podle něj bude také problém, že mnozí senioři dosud účet u banky neměli a neví, jak používat platební kartu. "U lidí bez přístřeší hrozí riziko ztráty karty a nevyplacení dávek, což povede k prohloubení jejich stavu sociálního vyloučení," zdůraznil ombudsman.

Veřejný ochránce práv doporučuje zachování výplaty přes poštovní poukázku. Loni byl příspěvek na péči vyplacený tímto způsobem ve 45 procentech případů a dávky v hmotné nouzi ve 43 procentech případů. Ministerstvo však zachování tohoto způsobu výplaty bezplatně přislíbilo pouze do konce roku 2012. Poté bude služba zpoplatněná.

Ombudsman vytýká sKartě také další nedostatky. Vadí mu, že poskytování sociální pomoci bude za peníze. "Některé služby a operace na účtu k sKartě jsou zpoplatněné. Příjemce sociální dávky bude tedy za státem přiznanou pomoc platit," konstatoval Varvařovský s tím, že je to v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi zakotvené v Listině základních práv a svobod.

Problémy mohou nastat také s možným uvalením exekuce na účty k sKartě. "Účet bude sloužit k sociálním dávkám a podpoře, které exekuci nepodléhají vůbec nebo částečně. Nelze však vyloučit, že exekutor postihne pohledávku i z účtu k sKartě, neboť mu v tom aktuální právní úprava výslovně nebrání," upozornil.

Varvařovský nesouhlasí ani s tím, že lidé budou nuceni souhlasit o předávání informací mezi Českou spořitelnou a MPSV ohledně všech jednotlivých platebních transakcích, které provedou. Dále podle ombudsmana karta slouží k několika účelům, a proto vede k nepřiměřenému sdružování osobních údajů. Je také veřejnou listinou, přesto jsou její náležitosti zakotveny pouze v prováděcím právním předpise.

Lenka Horáková

Související články: