Ombudsman prošetřuje, zda stát neposílá do zvláštních škol hlavně Romy

Brno, 1. prosince 2011 (MEDIAFAX) - Ombudsman Pavel Varvařovský začal v padesáti náhodně vybraných praktických školách zjišťovat, zda je v nich naplňováno právo na rovné zacházení se všemi žáky bez ohledu na jejich národnost nebo etnický. Úřad chce podle něj znát pravdu, kolik do zvláštních škol posílá stát Romů. Český stát opakovaně kritizuje za diskriminaci v přístupu ke vzdělání Evropský soud pro lidská práva. Ve svém rozsudku již před čtyřmi lety konstatoval, že v Česku úřady nadměrně umisťují Romy do škol pro postižené děti.

ombudsman250

"Štrasburský soud dospěl k závěru, že český školský systém nezajišťuje rovný přístup ke vzdělání všem dětem bez rozdílu," řekl Varvařovský. V Česku přitom v současné době nikdo neví, kolik Romů se ve zvláštních školách učí. Nevládní organizace na Ostravsku informovala, že v nich ale Romové tvoří drtivou většinu. Oficiální čísla o jejich procentuálním počtu však nejsou k dispozici. "Romové však mají podle nevládních organizací čtyřikrát větší šanci skončit ve zvláštní škole než dítě z většinové společnosti," řekl ombudsman. Vláda podle něj dosud nebyla schopna poskytnout k problematice žádná data. Česká republika proto nemá oficiální údaje o etnickém složení žáků ve zvláštních školách.

Ombudsman se proto rozhodl zmapovat národnostní a etnické složení žáků v padesáti zvláštních školách, které český stát nazývá praktickými. Jde především o školy, které vzdělávají své žáky podle rámcového vzdělávacího programu pro lehce mentálně postižené děti.

Výzkum ombudsmana nebude kolidovat s ochranou osobních údajů. Český právní řád podle Varvařovského sběr etnických dat umožňuje, pokud jde o data neadresná a anonymní. "Názvy škol, jména učitelů ani žáků nezveřejníme," řekl Varvařovský.

Aby byly výsledky objektivní, pracuje výzkum jak s daty získanými od pedagogů, tak s údaji, které přímo ve školách opatří sami pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv. Ombudsmanovi lidé budou mít proto k dispozici nezávislé informace - budou moci proto vyvodit, zda ve škole daného žáka vnímají jako Roma a zda by jej za Roma považovala i většinová společnost.

Varvařovský upozornil, že zahájení pozorování náhodně vybraných škol vzbudilo ještě před začátkem rozporuplné reakce. "Školy namítají, že u svých žáků etnický původ nezkoumají," řekl ombudsman. Jeho kancelář je však podle zákona výzkum oprávněna provést - ředitelé škol proto musejí pracovníkům Kanceláře veřejného ochránce práv umožnit vstup do tříd a poskytnout jim "veškerou součinnost."

Jiří Nováček

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...