Jaderný fyzik z CERNu bude v Brně přednášet, jak v dětech nezabít génia

Brno, 18. května 2021 – Jak v dětech rozvíjet touhu po bádání, zájem o poznávání světa prostřednictvím svých smyslů? Tuto otázku zodpoví mezinárodní odborná konference EduSTEM s podtitulem Tvořím, tedy jsem. Bude se konat 27. května od 13 do 17 hodin a bude vysílaná online – jednak kvůli tomu, že je určena českému i rakouskému publiku, a jednak kvůli aktuálním antikoronavirovým opatřením.

tvorim tedy jsem

Na konferenci vystoupí tři hlavní řečníci, kteří přijdou s inovativními nápady, originálními pohledy a novými přístupy. Hlavní myšlenkou konference je, že školství by v dětech nemělo tlumit jejich přirozený zájem o věci kolem sebe, ale naopak ho podporovat. Jaderný fyzik, profesor Jan Rak přednese příspěvek s názvem Nechme děti tvořit vlastní svět. „Odvaha opustit komfortní zónu poznaných jistot a svoboda poznání jsou základní atributy moderního vzdělávacího systému,“ je jednou z hlavních premis úvodní přednášky.

„Dítě poznává svět všemi smysly. Očima, ušima, ústy, nosem, rukama atd. A právě na základě skutečných zkušeností se všemi smysly jsou v raných vzdělávacích a učebních procesech prezentovány modely, obrázky a symboly,“ říká druhá řečnice, Gabriele Bäck z Církevní pedagogické vysoké školy Wien/Krems.

Prezident asociace daltonských škol a současně ředitel brněnské ZŠ a MŠ Chalabalova Vladimír Moškvan ve své vizi nastíní, jak by měly vypadat a co by měly svým žákům poskytovat Školy pro budoucnost. Konference bude tlumočena do českého/německého jazyka.

„Mám radost, že projektem EduSTEM prohlubujeme mezinárodní spolupráci a zapojení jihomoravských škol do proudu evropského vzdělávání 21. století, v němž jde hlavně o to – řečeno s jistou nadsázkou – nezabít v dětech jejich vnitřního Einsteina,“ uvedl Miloš Šifalda, ředitel organizace JCMM.

Na konferenci vystoupí také zástupci zapojených regionů. Za Jihomoravský kraj se zúčastní Jiří Nantl, náměstek hejtmana pro vzdělávání a chytrý region a současně ředitel CEITEC Masarykova univerzita. „Mezi priority Jihomoravského kraje v oblasti vzdělávání patří navázání a posilování kontaktů se sousedními regiony, ať už jde o Dolní Rakousko nebo západní Slovensko. Věřím, že odborná konference vysílaná z Brna v češtině a němčině k tomuto posilování přispěje,“ řekl Nantl.

Konference je jedním z vrcholů tříletého projektu hrazeného z evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg. Jeho cílem je prohlubování znalostí v oblastech vědy, techniky, inženýrství a matematiky prostřednictvím badatelských činností dětí (MŠ) a badatelské výuky (ZŠ).


Související články: