Masarykova univerzita bude mít svého ombudsmana

Brno, 3. ledna 2023 - Masarykova univerzita plánuje zavést funkci ochránce práv na univerzitní úrovni. S institutem tzv. ombudsmana, jenž by měl například prošetřovat podněty k ochraně práv, poskytovat pomoc a poradenství stranám konfliktu atp., se ochrana práv stane novou a speciální oblastí metodického řízení univerzity.

spravedlnost soudce kladivko

Masarykova univerzita se prostřednictvím svého Etického kodexu či opatřením k implementaci HR Award a dalším dokumentům dlouhodobě hlásí k respektu k právům člověka a k právům vyplývajícím z veřejného zájmu. Proto je v současné době ochrana práv realizována různými procesy a prostřednictvím kontrolních, mediačních, poradních nebo autoritativních orgánů v rámci univerzity, včetně specializovaných pracovišť pro specifické typy oznámení. Tyto procesy budou do nového systému ochrany práv integrovány a bude jim dán jednotný ráz a institucionální zajištění právě v osobě ochránce práv.

„Tvorba institutu univerzitního ochránce práv byl náročný, mnohaměsíční proces. Tento institut totiž vnímáme jako reálně výkonnou součást komplexního systému ochrany práv. Proto jsme považovali za důležité jej vytvářet systematicky ve spolupráci s odbory, akademickou samosprávou a expertními orgány, tj. Etickou komisí, Etickou komisí pro výzkum, Panelem pro rovné příležitosti, Legislativní radou aj. Nebylo cílem mít tzv. ombudsmana, protože je to moderní, ale chtěli jsme, aby měl dobře definovanou roli a mohl skutečně přispět ke zkvalitnění procesů ochrany práv v rámci univerzity,“ vysvětluje prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radim Polčák.

O významu budoucího ochránce práv Masarykovy univerzity vypovídá, že bude zároveň nejvyšším představitelem nově vznikajícího Odboru celouniverzitní ochrany práv, který bude podléhat přímo rektorovi: „Proto bylo nutné vytvořit i např. vnitřní předpis, který zakotvuje procesy a kompetence v komplexním systému ochrany práv včetně zajištění odpovídajících pravomocí a nezávislosti ochránce práv při vyšetřování různých druhů oznámení, ochrany oznamovatelů apod. S tím zároveň dojde i k úpravě organizačního řádu Masarykovy univerzity, což bude mít vliv na přeměnu agend např. u kontrolního odboru, kanceláře pověřence či právního odboru. Cílem je totiž mít institut ochránce práv, který bude chránit tato práva účinně, nestranně a efektivně,“ dodává Polčák.

Vedení univerzity vypsalo koncem loňského roku u výběrové řízení na ochránce práv Masarykovy univerzity, do kterého mohou zájemci posílat své přihlášky do 5. ledna 2023. Budoucí univerzitní ochránce práv bude mít v gesci např. prošetřování podnětů k ochraně práv, tvoření stanovisek a doporučení při řešení konkrétních případů, poskytování pomoci, mediaci a poradenství stranám konfliktů. Měl by také podávat návrhy na systémová řešení, spolupracovat na řízení rizik, v jeho gesci bude např. i garance a realizace Gender Equality Planu Masarykovy univerzity, dále bude přijímat nejen žádosti, stížnosti a oznámení vyžadující zvláštní postup a zvýšenou ochranu oznamovatelů, ale také v oblastech nerovného zacházení, akademické integrity, etické komise, etického kodexu a studijního poradenství.

Zdroj: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...