Ombudsman: Stavební úřady chybují při schvalování rekonstrukcí energetických sítí

Brno, 26. října 2011 (MEDIAFAX) - Stavební úřady často chybují při řešení rekonstrukcí staveb energetických sítí. Při udělení souhlasu se obvykle spokojí s tím, že se nezmění trasa vedení, byť by měly posuzovat rozsah rekonstrukce, sdělil ve středu veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Ombudsman zaslal zprávu Poslanecké sněmovně, ve které upozorňuje na postup stavebního úřadu v Hořovicích a Krajského úřadu Středočeského kraje. "Hořovický úřad vydal souhlas s rekonstrukcí vedení elektrického napětí s tím, že nedojde ke změně trasy, a proto se jedná o stavební úpravu, pro kterou není třeba povolení ani ohlášení," uvedl Varvařovský.

Podle něj však stavebník následně v celé trase odstranil stávající vedení umístěné na betonových sloupech a nahradil je čtyřnásobným vedením umístěným na železobetonových příhradových stožárech, nově ukotvených do betonového základu v zemi s rozlohou cca 2x2 metry a 2 metry do hloubky. "Stavební úřad měl vyhodnotit žádost stavebníka nikoli jako stavební úpravy, ale jako novou stavbu," sdělil ombudsman.

Ten se opřel o stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a také o judikaturu správních soudů, které opakovaně rozhodly, že nastane-li úplná výměna stožárů elektrického vedení, včetně nového zemního osazení takových stožárů, není to v žádném případě pouhá stavební úprava, ale stavba nová. A to bez ohledu na to, zda byla zachována stávající trasa.

"Stavební úřad odmítl uznat pochybení a Krajský úřad Středočeského kraje odmítl provést přezkumné řízení, přičemž se odvolal na sdělení Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj z roku 1981, podle něhož lze v rámci stavebních úprav realizovat i nové stožáry, jestliže nedojde ke změnám trasy vedení," vysvětlil Varvařovský.

Podle něj "Krajský úřad nerespektoval metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytuje aktualizovaný výklad stále platného sdělení bývalého Federálního ministerstva."

Lhůty pro nápravu nesprávného postupu již uplynuly, a proto ombudsman upozornil na postup úřadů Poslaneckou sněmovnu. "Oba úřady i nadále zastávají zjevně protiprávní stanoviska, nerespektují soudní rozhodnutí a zejména metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj," zdůvodnil Varvařovský.

Lenka Horáková

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit