Galerie města Brna představí na Špilberku dvě nové výstavy

Brno, 29. září 2023 – Galerie města Brna si od 5. října 2023 do 29. února 2024 pro návštěvníky hradu Špilberku připravila dvě zajímavé výstavy, věnované významným moravským umělcům. Výstava Druhá tvář Brna představí příběhy brněnských německých malířů první poloviny 20. století. František Navrátil. Sochy a kresby je výstava věnovaná sochaři, který se proslavil zejména tvorbou portrétních bust brněnských a moravských osobností.

brno spilberk

Výstava Druhá tvář Brna představí díla, a za nimi zajímavé životní osudy, čtyř nejvýznamnějších německých malířů, kteří se v 80. letech 19. století narodili v Brně, nebo v něm vyrůstali. Bruno Beran (1888-1979), Gustav Böhm (1885-1974), August Potuczek (1882-1936), Hans Friedrich Wacha (1885-1964) byli vrstevníky ikonických postav českého moderního malířství jako Antonín Procházka, Jaroslav Král nebo Emil Filla. Všichni čtyři vyrůstali v okolí Křenové ulice, oblasti, kde se v Brně nejvýrazněji prolínaly tři etnické proudy historického Brna, německý, slovanský a židovský. Morava byla bilingvní zemí, kde se zároveň mluvilo česky a německy a všichni se považovali za Moravany. Jazykem měst a elit byla ale především němčina, a tak i většina moravských umělců byla německy mluvících. Druhá světová válka znamenala pro brněnské německé umělce ztrátu domova. Ti, kteří byli židovského původu (Beran, Böhm), museli utéct před válkou, ti, kteří byli árijského původu zase po válce (Wacha). Ve stáří se tak ocitli v cizině, a to v menších městech, která jim nedávala možnosti uměleckého rozvoje. Na nových místech ale podnítili rozvoj místní kulturní scény.

Každému ze čtyř umělců je věnovaná jedna výstavní místnost. „Na výstavě bude možné vůbec poprvé vidět 12 velkoformátových obrazů Bruno Berana, které ležely dlouhá desetiletí v depozitáři Muzea města Brna a teprve před nedávnem se nám je podařilo zrestaurovat,“ upřesňuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. „Obraz Oplakávání je vůbec největším Beranovým obrazem, který je dnes dochovaný v originále,“ doplňuje kurátor výstavy Robert Janás. Na výstavě bude možné zhlédnout přípravné skici nejvýznamnějších děl Hanse Friedricha Wachy, oltářních obrazů v kostele v Brně na Křenové. August Potuczek bude kromě obrazů zastoupen svou grafickou tvorbou, kterou si v dobách první republiky získal určitou evropskou proslulost, když jeho grafické listy do sbírek koupilo londýnské British Museum a vídeňská Albertina. Mimořádně jemný rukopis výtvarných prací Gustava Böhma poskytne působivé pohledy do brněnských a pařížských zákoutí.

Druhá výstava František Navrátil. Sochy a kresby je věnovaná rodákovi z moravských Borkovan, Františkovi Navrátilovi. V loňském roce uplynulo devadesát let od Navrátilova narození a zároveň deset let od jeho úmrtí. „Vzhledem k takto významným výročím se oddělení Galerie města Brna MuMB rozhodlo letos věnovat výstavu právě tomuto umělci, který je známý především jako autor portrétních bust známých brněnských a moravských osobností,“ vysvětluje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Ve výstavě bude k vidění soubor portrétních plastik počínaje Navrátilovým „učitelem“ Vincencem Makovským, přes skladatele Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, básníky Jana Skácela a Jiřího Nezvala, až po lékaře Otakara Teyschla a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.

Součástí výstavy bude také menší cyklus volné figurální tvorby – sochařské i kreslířské – v níž autor často dospíval na hranici abstraktního tvaru, a taktéž fotografie Navrátilových soch ve veřejném prostoru.

Foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...