V Domě pánů z Kunštátu představí díla více než 150 umělců

Brno, 9. června 2020 – Od 9. června bude v brněnském Domě pánů z Kunštátu otevřena výstava s názvem Šest pohlednic, která představí stejnojmenný projekt fotografky Jolany Havelkové, odkazující k umění tzv. mail-artu. Vernisáž se uskuteční 23. června a výstavu bude možné navštívit do 26. července 2020.

dum panu z kunstatu obraz

Již 25 let oslovuje fotografka Jolana Havelková umělce, umělkyně, studenty, přátele i náhodné známé k jakékoliv reakci na šest stejných darovaných pohlednic s motivem jedné z jejích černobílých fotografií. Na počátku byla spontánní akce, kdy začala rozdávat nedokonale vytištěné pohlednice kolemjdoucím na kolínském náměstí ve snaze je recyklovat, vdechnout jim nový život. S postupem let se tato aktivita proměnila v ojedinělý počin nečekaného rozsahu. Výstava představuje široké spektrum oslovených lidí, výtvarníků a výtvarnic, akce se zúčastnili například také studenti a studentky Střední školy designu v Lysé nad Labem či účastníci arteterapeutického kurzu.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí díla více než 150 autorek a autorů, kteří různými způsoby na šest pohlednic reagovali. K vidění zde budou fotografie, koláže, kresby, malby, asambláže, objekty, ale také partitury, texty či videa. Pohlednice, které pro Jolanu Havelkovou ztratily význam, se tak pro další autory a autorky staly podnětem, inspirací, návodem, matricí, podkladem ke vzniku artefaktů nových. Vytištěná původní fotografie jako dílo Jolany Havelkové se prolíná s díly dalších tvůrců, kteří na něj navazují. Prostřednictvím pohlednice jako média předávání zpráv je tematizována nejen korespondence, ale také mezilidská komunikace jako taková, vytváření vztahů a vzájemných vazeb.

“V kontextu prací se objevují překvapivé reakce a témata k širšímu zpracování (formy a funkce komunikace, apropriace, participace, recyklace, pohlednice jako fenomén doby), některé souvislosti odkazují například také k sociologickým úvahám. Prostřednictvím komunikace a tvůrčího aktu tak vzniká obsáhlý materiál zahrnující různorodé artefakty. Nepředvídatelné situace jsem si zapisovala a některé z textů jsou rovněž součástí expozice,” dodává Jolana Havelková, autorka konceptu výstavy, na níž kurátorsky spolupracovala s Terezií Petiškovou a Denisou Sedlákovou.

Vernisáž výstavy se kvůli nařízením vlády České republiky uskuteční v dodatečném termínu 23. června 2020 od 18 hodin. Akce doprovodného programu k výstavě budou v závislosti na aktuálních opatřeních zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Domu umění.


Související články:

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kulturní akce v Brně