Ve vile Stiassni připomenou dílo architekta Adolfa Loose

Brno, 31. ledna 2018 - Letos uplyne 85 let od chvíle, zemřel jeden z nejslavnějších světových architektů, Adolf Loos. Jeho poslední manželka, spisovatelka a fotografka záhy vydala životopisnou knihu, která se stala jednou z nejčtenějších publikací spojených s moderní architekturou vůbec. A právě knihu „Soukromý portrét“ věnovanou životu otce moderní architektury, stejně jako dosud neznámé rodinné fotografie i zákulisí vzniku slavných staveb představí výstava, která bude v brněnské vile Stiassni přístupná od 2. února do konce dubna.

adolf loos architekt

Výstava, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout ve vile Stiassni však není věnována jen této knize. Mapuje pohnuté osudy Kláry Beckové, jejího manžela i architektonických realizací navržených Adolfem Loosem na území Československa.

Výstava měla svou premiéru v loňském roce v Plzni, rodišti Kláry Beckové-Loosové. Autorem je David Růžička, spisovatel a novinář, který výstavu připravil pod hlavičkou Střediska západočeských spisovatelů. Nyní se výstava přesouvá do Brna, rodiště Adolfa Loose a místa, kde Loos přestavěl interiér zámečku pro podnikatele v cukrovarnictví Viktora Bauera.

Díky Loosovi Klára rovněž poznala celou řadu světových osobností, literátů, malířů, hudebníků nebo filmařů, kteří se na výstavě také objevují.„Můžeme říci, že Loos byl přímým spouštěčem Klářiných literárních ambicí,“poznamenává David Růžička. A dodává i jednu perličku: „Díky rodinám Beckových a Patersonových z USA vystavujeme i několik dosud nepublikovaných fotografií, na jedné z nich návštěvníci spatří Klářina a Loosova psíčka Beau – Beau.“ Expoziční panely doplňuje sochařský portrét Adolfa Loose od brněnského architekta a sochaře Zdeňka Makovského.


Související články: