Podepsáno. Muzeum města Brna zahajuje rekonstrukci Arnoldovy vily

Brno, 23. listopadu 2021 – Muzeum města Brna zahajuje rekonstrukci Arnoldovy vily. Smlouvu o zahájení rekonstrukce podepsali v úterý 16. listopadu za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a prvního náměstka primátorky Petra Hladíka ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc spolu se zhotovitelem, firmou Unistav Construction, a.s. a společnost SKR stav, s.r.o. Významnou kulturní památku ve městě Brně se tak podaří zachránit.

podpis.arnoldova.vila

„Jsem velmi ráda, že se městu Brnu daří pečovat a zachraňovat naše památky. Arnoldova vila již byla na seznamu ohrožených památek, z tohoto důvodu jsme všichni napnuli síly a podařilo se nám získat jak dotace z Norských fondů, tak i národních zdrojů, abychom stejně jako v případě vily Tugendhat mohli uskutečnit plnou záchranu a rehabilitaci Brnu a celému komplexu vil vdechnout nový život,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Arnoldově vile vznikne Centrum dialogu, které bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda zde bude vybudováno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. V budově bude multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí, chybět nebude ani kavárna.

Kromě samotné rekonstrukce vily a její proměny na Centrum dialogu je plánována revitalizace zahrady a její rozšíření o další pozemek. Zahrada bude propojena se sousední vilou Löw-Beer, díky čemuž vznikne nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Financování parkových úprav je zatím v řešení. Město Brno se může ucházet o prostředky z programu Životní prostředí se žádostí o dotaci pro tento záměr.

Arnoldova vila 2021-MBudikova 0607

„Již od roku 2012 usiluji o obnovu a záchranu Arnoldovy vily, ve které bude sídlit i Spolek Josefa Arnolda a v níž bude mít zázemí i festival Meeting Brno, a proto jsem rád, že se nám podařilo dojít k dnešnímu dni, kdy již máme administrativně vše proto, aby reálná obnova mohla začít se zkušeným zhotovitelem, který zachránil i vilu Tugendhat. Společně s vilou je třeba obnovit i celou zahradu, a pokud to situace umožní, i dostavět provozní zázemí. Obnovu zahrady již máme vyprojektovanou a čekáme na vypsání dotační výzvy. Na všechny tyto akce budeme nadále shánět prostředky mimo rozpočet města Brna,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Muzeum města Brna v pozici investora nyní čeká velká výzva zvládnout památkovou obnovu vily a tím jí zařadit mezi další památkovou a turistickou atrakci nejenom v Brně a regionu Jižní Moravy, ale i v České republice. Pevně věřím, že díky širokému portfoliu odborníku v muzeu tuto úlohu zvládneme,“ řekl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc a dodal, že již nyní odborníci nalézají skryté části vily – naposledy tři historická umyvadla staré přes 70 let schované na půdě.

Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou vilu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 38 500 000 korun, tedy přesně 32, 79 % celkových výdajů. Jde o maximum, které bylo možné obdržet. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27, 87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 (4, 92%). Celkové výdaje jsou ve výši 107 777 777 Kč. Celkové náklady projektu činí 147 888 tis. Kč. Na kofinancování bude tedy třeba vynaložit 109 388 tis. Kč (74%). Dotaci je možné čerpat do 30. 4. 2024, kdy musí být celý projekt dokončen.

Zhotovitelem investice je na základě výběrového řízení Společnost pro Arnoldovu vilu, tedy firma UNISTAV CONSTRUCTION , a.s. a společnost SKR stav, s. r. o.

Foto: M. Budíková


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...