Galerie G99 vystavuje díla německého sochaře a malíře Bronniho

stul umelecBrno 22. listopadu 2017 – V Galerii G99 v Domě pánů z Kunštátu bude až do konce roku probíhat výstava dalšího z rezidentů programu Domu umění – Brno Artists in Residence. Benjamin Bronni, německý sochař a malíř nastupující generace, na výstavě představuje díla vytvořená během svého pobytu v Brně. Geometrické struktury se objevují v nových sochařských pracích i v nástěnné malbě.

Na výstavě nazvané PARTITION #1 divák vstupuje mezi plastiky, které jsou volně inspirovány architektonickými detaily. Vizuálně mají sochařská díla velmi podobné rysy jako Bronniho dvojrozměrné práce, jež se vyznačují dokonalým zpracováním a skvělou schopností nápodoby prostoru. Součástí výstavy je i nástěnná malba, vystavěná za pomoci světla a stínů. Malba se podřizuje charakteru prostoru i geometrické struktuře, která je pro Bronniho práce charakteristická.

„Bronni nahlíží na celý galerijní provoz jako na vysoce neekologický a neekonomický – opakované stavby paneláží, jejich brzká deinstalace a likvidace – to vše považuje Benjamin za nešetrné. Proto se ke svojí práci snaží nacházet materiály již jednou použité a odsouzené k likvidaci,“ říká o přístupu autora k materiálům Marta Fišerová Cwiklinski, kurátorka výstavy.

Výstava v Galerii G99 je výstupem z měsíčního tvůrčího pobytu Benjamina Bronniho v Brně. Rezidence se uskutečnila ve spolupráci s Gedok Stuttgart, Fakultou výtvarných umění v Brně a s programem Brno Artists in Residence v Domě umění za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Benjamin Bronni se narodil v roce 1985 v Nuertingenu/Německo. Výtvarné umění studoval na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu a na École nationale des beaux-arts v Lyonu. V roce 2016 absolvoval postgraduální „Weissenhofský program výtvarného umění“ na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu. V roce 2015 dostal pozvání k rezidenčnímu pobytu ve Valence/Francie, konanému s podporou Bádenska-Württemberska a kraje Auvergne-Rhône-Alpes. Věnuje se malbě, sochařství a instalacím. Intenzivně se zajímá o architekturu, geometrii, struktury a rastry, často s přesahem do prostoru, který citlivě vnímá a převádí do svých děl formou místně specifických instalací.


Související články: