V Paláci šlechtičen vystavují fotografie Jindřicha Štreita

Brno, 7. června 2017 - Jméno fotografa Jindřicha Štreita je spojováno především s černobílými snímky zachycujícími banalitu každodenního venkovského života. Aktuální výstava Venuše – fotografie Jindřicha Štreita na snímky nahlíží zorným úhlem vizuální antropologie a představuje je jako dokument životního stylu.

Jindrich streit mzm

Vystavené snímky jsou přesně určeny časem a místem, jedná se o region Bruntálska, především venkova, v 80. letech minulého století. Život drsného dosídleného kraje měl zásadní vliv na obsah autorových pozdějších snímků. Bezprostředně reagující a nikoliv nezúčastněný pozorovatel dokázal zachytit zdánlivou bezútěšnost všedních i svátečních okamžiků obyvatel „vykořeněného“ kraje.

Ústředním tématem je žena, kterou autor zachycuje v pracovním procesu, ve volném čase a jako aktérku partnerských vztahů. Tomto rozdělení také odpovídá koncepce výstavy. Výstavu je možné zhlédnout do 1. 10. 2017.


Související články: