Zpět do budoucnosti s Hudební fakultou JAMU

Brno, 15. února 2013 - Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně od 11. do 17. února v rámci evropského projektu EUR-TEXT: zpět do budoucnosti! hostí na čtyřicet mladých studentů umění čtrnácti různých národností. Ti nabídnou brněnskému publiku hned několik výjimečných akcí z oblasti hudby a výtvarného umění.

Hudba-nastroje-basa-detail-KT

Hlavní událostí celého týdne bude koncert komorního orchestru Jeune Orchestre Atlantique pod taktovkou Stéphanie-Marie Degand v pátek 15. února v 19.30 hodin v Besedním domě. Orchestr mladých umělců z celého světa, jehož součástí jsou i vybraní studenti Hudební fakulty JAMU, předvede významná díla J. S. Bacha a jeho synů, J. K. Vaňhala a znovuobjevené dílo českého klasicistního skladatele Josefa Antonína Štěpána - Koncert pro kladívkový klavír a orchestr Es dur. Sóla na kladívkový klavír se ujme absolventka HF JAMU Ilona Růčková. Vše zazní v autentické interpretaci na dobové nástroje.

V neděli 17. února v 16 hodin bude ve foyer HF JAMU slavnostně uvedena výstava děl studentů Akademie výtvarných umění z Lodže. Vystavená díla jsou inspirována konkrétními obrazy velkých osobností výtvarného umění (např. J. L. David nebo J. A. D. Ingres) a jsou ztvárněna z perspektivy současných mladých umělců. Výstavu bude možno zhlédnout v prostorách HF JAMU do poloviny března.

Na slavnostní otevření výstavy naváže koncert komorních souborů v Koncertním sále HF JAMU, kterým mladí hudebníci završí své týdenní úsilí věnované studiu klasicistních skladeb. Při zkouškách těchto souborů dojde k netradiční interakci mezi hudebníky a malíři. Studenti polské výtvarné akademie se budou účastnit zkoušek a své postřehy transformují do obrazu, fotografie, plastiky či multimediálního záznamu. Výsledky jejich práce doprovodí nedělní koncert. Diváci tak budou mít jedinečnou možnost hudební díla klasicistních mistrů slyšet i „vidět“.

O den dříve, tedy v sobotu 16. února v 16 hodin, se tamtéž uskuteční koncert pedagogů HF JAMU a lektorů působících při Abbaye aux Dames de Saintes, z nichž mnozí jsou angažováni v prestižním Orchestre des Champs-Elysées. Po koncertě bude následovat diskuse všech účastníků projektu EUR-TEXT o období klasicismu a jeho možném přínosu pro dnešní mladé umělce.

„V českém prostředí se jedná o zcela ojedinělý projekt, při němž mají studenti možnost mezioborové spolupráce v mezinárodním kontextu. JAMU je první a zatím jedinou vysokou školou v České republice, která studentům nabízí možnosti vzdělávání v oblasti staré hudby na tak vysoké úrovni,“ popisuje jednu z hlavních deviz projektu Barbara Maria Willi, profesorka HF JAMU. Právě díky této mezinárodní spolupráci je od roku 2014 plánováno otevření nového studijního oboru Interpretace staré hudby na HF JAMU.

Hlavním cílem projektu EUR-TEXT (podpořeném programem EU Kultura) je vytvoření dialogu mezi současným uměním a evropským kulturním dědictvím. Projekt se zaměřuje na interpretaci uměleckých děl klasicismu a raného romantismu a na jejich současný dopad na mladou generaci. Hlavními partnery projektu jsou JAMU, Abbaye aux Dames (Francie), Soundscapes (Malta) a Strzemiński Academy of Art Łódź (Polsko).

Zdroj: JAMU, ilustrační foto: Kryštof Turek


Související články: