Profesionálové i amatéři představí své krátkometrážní filmy na festivalu Brno16

Brno, 3. října 2012 - Brněnské kino Art bude od 8. do 10. listopadu hostit nejstarší festival krátkých filmů v České republice Brno16. Jeho hlavním pilířem bude opět mezinárodní soutěž krátkých filmů s délkou do 25 minut, které nevznikly pro komerční využití. Součástí festivalového programu budou i semináře, výstavy, studijní projekce zajímavých snímků, filmové kolekce představující tvorbu filmových škol a diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Hlavní cenu soutěže předá držitel Oscara, režisér Jan Svěrák.

Film-a-klapka-01

Soutěž mapuje celosvětovou tvorbu v oblasti krátkometrážních hraných filmů, účastní se jí amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol. V letošním roce byly do soutěže zařazeny také krátké animované filmy, které tvoří samostatnou sekci. Festival se dlouhodobě snaží poukázat na postupně mizející rozdíl mezi amatérskou tvorbou, jejíž autoři nejsou vzdělaní v oboru filmu a studenty či profesionály, kteří školu absolvovali. Odbourání této hranice dává divákovi možnost uvědomit si dosah technologické revoluce v kinematografickém vybavení a zároveň stále vzrůstající divácké zkušenosti, která díky jednoduché ovladatelnosti a dostupnosti techniky může přerůst v nezávislou uměleckou tvorbu. V kontrastu s tím se jeví jako zajímavá skutečnost, že možnost zúčastnit se letošní soutěže se snímky natočenými na mobilní telefony, zůstala nevyužita.

Mezinárodní rozsah soutěže podtrhuje silná účast zahraničních krátkých filmů z nejrůznějších zemí světa. Největší počet filmů, stejně jako v předchozích letech, poslalo Španělsko, Německo, Portugalsko, ale také Spojené Arabské Emiráty, Mexiko, velké množství přišlo z Turecka, Iránu, Polska, Francie a několik filmů poslala například také Jižní Korea, Kanada a Švýcarsko.

Hlavní cenu „Hlavu plnou filmů" předá režisér Jan Svěrák. Součástí doprovodného programu budou i jeho krátké amatérské filmy.

Doprovodný program nabídne historii filmu i interaktivní workshopy

Brněnská šestnáctka se letos zvlášť zaměřuje na spolupráci s vysokými uměleckými školami a díky nim vzniká bohatý doprovodný program. V doprovodné sekci festivalu je letos zařazen program s názvem Retrospektiva Čeňka Zahradníčka. „Muž s kamerou" Čeněk Zahradníček je známý zejména jako respektovaný průkopník českého amatérského filmu. Přestože komplexní retrospektiva Zahradníčkova díla leckde překračuje horizont amatérské kinematografie, přesto právě v ní má své kořeny - a jí má být poctou. V rámci retrospektivy budou uvedeny pokud možno všechny dochované amatérské filmy, na kterých se Čeněk Zahradníček podílel - a to včetně jeho prvního filmu Kalibr 32W, který byl dlouhá léta považován za ztracený.

V rámci doprovodné sekce festivalu bude v dramaturgii Martina Mazance představena kolekce filmu z archivu renomované přehlídky pod názvem „Stará technika" Výběr z archivu PAF – Přehlídky animovaného filmu, která každoročně probíhá v Olomouci. Dramaturgickým pojítkem budou technické nebo tematické odkazy ke starším technologickým „epochám". Dané zaměření souvisí s výchozí identitou přehlídky B16, která byla původně vázána na amatérský formát 16mm filmu, který je v současnosti zřídka, ale o to specifičtěji, využívaným formátem.

V rámci doprovodného programu festivalu se můžeme těšit na výstavu kinoamatérské techniky Prototypy amatérských kamer, která má skromně připomenout nejen filmové kamery pro filmové amatéry a nadšence, které zůstaly pouze v prototypu, ale také jejich konstruktéry. Formou workshopu Jak hýbat obrazy se představí mladá výtvarnice, absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Anna Balážová, která připravila pro studenty všech věkových kategorií zábavnou hru. Dostanou za úkol vyrobit kineziskop, což je jednoduchá animační pomůcka, tzv. kouzelná hříčka, jejímž cílem je mechanické předvádění pohybujících se věcí. Po výrobě tohoto zařízení spolu se staršími studenty středních škol společně roztočí kinetoskop a tím zanimují svůj příběh. Další část workshopu zaměřená na středoškoláky bude převážně o původu animace, poukáže na souvislosti počátků animace, pořizování a prezentování prvních barevných fotografií, vnímání klasického obrazu, přítomnosti grotesky a nově vznikajícího hraného filmu se zvukem. V době trvání festivalu budou ve foyer kina Art probíhat večerní VJ-ingové projekce.

Pořadatelem soutěže krátkometrážních filmů je Turistické informační centrum města Brna.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...