Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého představí Nehybnou směnu

Brno, 30. ledna 2012 – V Pražákově paláci Moravské galerie v Brně bude mít 3. února premiéru výstava Pavla Sterce s názvem Nehybná směna. Student Akademie výtvarných umění v Praze patří mezi výrazné mladé umělce, což mimo jiné stvrzuje i jeho účast mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2011. Ve své zatím poslední instalaci Nehybná směna autor využívá exotických reálií jako nástroje k univerzálnějším úvahám o symbolickém kapitálu, fetišizaci hodnot a jejich devalvaci.

sterec_vystavaMG

Základem Stercovy práce jsou dlouhodobě promýšlené průzkumy, experimenty a konceptuální postupy reagující na nejrůznější druhy podnětů. Výsledek pak může nabývat různých podob — od tvorby komentovaných situací a performancí až po komplexní a promyšlené galerijní instalace. V nich autor využívá nejrůznější média — fotografii, objekty, zvuk, texty apod. Zajímají jej rovněž práce s muzejními exponáty, které nejsou primárně spojeny se světem umění a které představují zdroje metafor a prostředky k hledání zvláštních vztahů napříč kategoriemi, v nichž se předměty běžně prezentují.

foto: archiv MG


Související články: