Obrazy mysli / Mysl v obrazech – mimořádná mezinárodní výstava v MG

Brno, 18. října 2011 - Moravská galerie v Brně připravila ve spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech zcela mimořádnou mezinárodní výstavu Obrazy mysli / Mysl v obrazech, díky níž si mohou návštěvníci například vůbec poprvé v České republice prohlédnout originály kreseb Leonarda da Vinci.

obrazy_mysli250

Premiéra tohoto unikátního projektu probíhá v Drážďanech a výstava zde bude přístupná veřejnosti ještě do 31. října. Do dnešního dne ji v Deutsches Hygiene-Museum navštívilo bezmála dvacet tisíc lidí.

„Zájem o výstavu i mimořádně kladné reakce návštěvníků výstavy nás velmi těší. Lidé oceňují zejména obsah výstavy, jednotlivé unikátní exponáty, ale také působivou instalaci a celkovou atmosféru výstavních prostor. Stejně příznivé byly i ohlasy v tisku. Kritika se shodla, že výstava návštěvníkům úspěšně přiblížila jinak obtížně postižitelnou oblast lidské mysli. Mimořádně šťastné je právě spojení umění a vědy — oblastí, které návštěvníkům společně otvírají zcela novou perspektivu. Ke snadnějšímu pochopení složitých souvislostí a zprostředkování výstavy široké veřejnosti přispěly zejména podrobné textové popisky jednotlivých exponátů, z nichž mnohé jsou vzácnými originály. I tento aspekt byl všeobecně kladně hodnocen. Věřím, že reakce návštěvníků z Drážďan a okolí, ze zbytku Německa i ze zahraničí nás přesvědčily, že tato spolupráce byla mimořádně úspěšná,“
uvedl za spolupořádající instituci ředitel Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech Klaus Vogel.

Z Deutsches Hygiene-Museum se rozšířená a modifikovaná verze výstavy přesune do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Zde bude na ploše bezmála 1000m² k vidění 243 exponátů od 9. prosince 2011 do 18. března 2012. Výstava Obrazy mysli / Mysl v obrazech spojuje způsoby a možnosti uměleckého a vědeckého zobrazování a lidskou mysl představí jako předmět zkoumání i jako vizuální jev. Návštěvníkům tak poskytne jedinečnou možnost přiblížit se tomuto těžko postižitelnému fenoménu z mnoha fascinujících úhlů pohledu. Vedle estetického prožitku tak nabídne i velké množství nových poznatků.

Výstava zahrne celou řadu významných exponátů od medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů, přes lékařské ilustrace z 19. století, po díla moderního a současného umění, včetně instalací, nových médií a videa či high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. Nabídne rovněž široké spektrum výtvarných projevů různého typu, které zobrazují fungování mysli — jako například renesanční portréty představující „hnutí mysli“ či ukázky čínské krajinomalby coby jednoznačnou metaforu lidské mysli, umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu. Specifickým záměrem projektu je poukázat na možnosti i rizika nových zobrazení mysli a zpochybnit tradiční dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy a hodnotami, které jim přikládáme a jež s nimi spojujeme.


„Tento ojedinělý projekt, jehož iniciátorem je historik umění Ladislav Kesner, má za cíl komplexně představit lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy historických i současných uměleckých děl i vědeckých zobrazení a pomůcek. Jako instituce s komplexním záběrem chce prostřednictvím této výstavy a chystané publikace Moravská galerie v Brně iniciovat široký dialog mezi vědou, společností a kulturou.

Díky čtyřem rokům přípravných prací, mimořádnému nasazení týmu Moravské galerie v Brně a intenzivní spolupráci se zahraničním partnerem budou mít návštěvníci  možnost spatřit významná díla z více než šedesáti světových muzeí a galerií, a vůbec poprvé v České republice si prohlédnout originály kreseb Leonarda da Vinci.

Výstava a doprovodná publikace současně poskytnou pohled na historii a okolnosti procesů ‚čtení mysli z obrazů‘ a přiblíží, jak interpretují obrazy lidské mysli například filozofové, historici umění, psychiatři či radiologové a jaké představy o člověku a jeho duši z těchto interpretací vyplývají.“

Marek Pokorný
ředitel Moravské galerie v Brně


„Neurovědy a kognitivní vědy přinesly v průběhu posledních desetiletí podstatný kvantitativní skok v porozumění lidské mysli. Pomocí nových zobrazovacích technologií, které dokáží vizualizovat nejen fyzické struktury, ale také procesy a změny v mozku v reálném čase, hledají odborníci odpověď na zásadní otázky o povaze lidského vědomí a o procesech, jimiž lidský mozek jako biologická entita produkuje mysl. Mysl však není pouze vědecký, ale také kulturní jev, jenž má v humanitních vědách a umění dlouhou tradici a hraje zde významnou roli. Moderní vědecká a diagnostická zobrazení mozku je tak možné vnímat i v kontextu jiných druhů obrazů, které nejrůznější podoby a projevy lidské mysli po staletí zachycují svými specifickými prostředky - totiž spolu s obrazy uměleckými.

Výtvarné umění různých dob a původu po staletí vnímáme mj. jako výraz, symptom či prostě ‚obraz’ emocí, vnímání, imaginace, paměti a jiných vědomých či nevědomých kapacit lidské mysli. Řada umělců (převážně, avšak nejen z období modernismu) pak dokonce vědomě a cíleně vytvářela svá díla jako metafory lidské mysli. Současný dynamický rozvoj neurovědy a kognitivních věd vytváří potřebu i příležitost pro nové formy multidisciplinární spolupráce a dialogu mezi sférami biomedicínských věd

a humanitárních oborů, ale také vědy a umění.“

Ladislav Kesner
autor výstavy


K výstavě vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister a Principal rozsáhlá publikace s texty autorů, jakými jsou například neurofyziolog Maxwell Bennett z Univerzity v Sydney, filozof Michael Pauen z Humboldtovy univerzity v Berlíně, neurolog Richard Wingate z King‘s College v Londýně, historik umění Petr Witlich z Karlovy univerzity, Colleen Schmitz z Deutsches Hygiene-Museum a další významní autoři.

AUTOŘI VÝSTAVY
Ladislav Kesner
Colleen M. Schmitz /DHMD/

Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno
9. prosince 2011 — 18. března 2012
vernisáž 8. prosince 2011 v 17 hodin
www.moravska-galerie.cz
Vstupné: 150/75 Kč, rodinné 310 Kč, skupinové 50 Kč/os.

Deutsches Hygiene-Museum Dresden / DHMD
Lingnerplatz 1, Drážďany  
22. července – 31. října 2011
www.dhmd.de

red


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...