Moravská národní galerie

Galerie slaví výročí svého založení výstavou v Místodržitelském paláci

Brno, 5. září 2011 - Moravská galerie v Brně letos slaví 50 let od svého založení. Jednou z výstav, které k tomuto výročí připravila, je výstava s názvem Moravská národní galerie. Ta má návštěvníkům ukázat spojitost uměleckých sbírek Moravské galerie v Brně s kolekcemi, na které při svém vzniku v roce 1961 navázala (Františkovo muzeum, Moravské zemské muzeum, Moravské uměleckoprůmyslové muzeum). Návštěvníkům přiblíží, jaké byly strategie těchto institucí vzhledem k tehdejšímu soudobému umění na Moravě a jak se na rozšiřování sbírek podepsaly proměny dobového vkusu i vývoj politické a národnostní situace.

galerie-01

Bohatství uměleckých kolekcí i široký rozsah aktivit činí z Moravské galerie v Brně nejvýznamnější instituci typu muzeum umění na území historické Moravy. Kdyby tato hrdá a po dlouhá staletí politicky samostatná země neztratila v moderní době svůj samosprávný status, náležela by Moravské galerii zcela přirozeně pozice instituce „zemské", nebo dokonce „národní". V současnosti lze zemský charakter galerie, který prozrazuje již její název, vnímat buď jako nepříjemnou zátěž zavánějící podivným provincialismem, vždyť země Morava právně ani správně neexistuje, nebo naopak pozitivně jako výzvu k formulování historických specifik uměleckého provozu a charakteru památkového fondu regionu s bohatou historií a velkým kulturním potenciálem.

galerie-02František Vavřinec Korompay, Sv. Cyril, 1760 - 1765
Foto: archiv MG

Navazujeme na dlouholetou tradici

„Moravská galerie v Brně je relativně mladou institucí, která představuje díky svojí návaznosti na obrazárnu Františkova muzea – později Moravského (zemského) muzea – a na brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum výsledek sbírkotvorné činnosti vyvíjené od konce 19. století. Proto jsme se rozhodli zaměřit náš zájem na vývoj sbírek před oficiálním vznikem galerie v roce 1961 a představit tak vlastně její ‚prehistorii'. Většina exponátů prezentovaných na výstavě se totiž do sbírek dnešní Moravské galerie dostala ještě v době, kdy o existenci této instituce v její současné podobě neměl nikdo ani tušení. Naším záměrem ovšem nebylo podat pouze komentovaný přehled historie sbírek před vlastním založením instituce, výstava se proto věnuje i okolnostem vzniku galerie a narůstání uměleckých kolekcí a nastiňuje i různé fáze hledání moravské identity v období od 18. zhruba do poloviny 20. století," uvedl k výstavě Moravská národní galerie její kurátor Petr Tomášek.

galerie-03Antonín Procházka, Selka na trhu, 1922
Foto: archiv MG

Výstava Moravská národní galerie se v prvé řadě zaměřuje na témata, která by „moravská národní galerie" měla mapovat, jako je umělecká topografie Moravy nebo zemské dějiny, mytologie či folklór. Vedle autorů obecně považovaných za přední protagonisty umělecké tvorby na Moravě (Joža Uprka, Bohumír Jaroněk, Antonín Procházka) neopomíjí ani tvorbu moravských Němců (Hugo Baar, Karl Wollek), nebo některých méně progresívních, přesto ve své době důležitých uměleckých osobností (František Richter, Šimon Tadeáš Millián, Josef Zelený). Výstava v Místodržitelském paláci se uskuteční od 24. června do 30. října 2011.

Martina Vašková
Moravská galerie v Brně

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...