Do Brna se sjeli účastníci mezinárodního multikulturního projektu pro mladé

Brno, 26. července 2011 - Ve dnech 8. – 15. července se v Brně uskutečnil mezinárodní vzdělávací projekt „Living in a Colourful World,“ který byl věnován problematice multikulturalismu a interkulturní zkušenosti v současné Evropě. Projekt pořádaný neformální skupinou Oshumaré Group ve spolupráci s Evropským centrem mládeže Břeclav (ECMB), byl finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Mládež v akci.

Multikulti

Do Brna se sjeli mladí lidé z Bulharska, Polska a Španělska a Turecka, aby tam společně diskutovali na téma národní identity a jejího významu, kulturního šoku, stereotypního vnímání cizích kultur a národů. Tyto diskuse a přednášky byly doplněny aktivitami, během nichž si účastníci projektu zábavnou formou prohlubovali nově nabyté vědomosti. Naskytla se jim také možnost popovídat si se studentem z Nigérie, který již několik let žije v Brně, o jeho zkušenostech života cizince v České republice, naučit se základy afrických tanců či ochutnat japonskou kuchyni během návštěvy sushi baru. Při exkurzi do Muzea romské kultury se seznámili s různými stránkami života tohoto etnika.

„Účastníci také v průběhu projektu vytvořili základy brožurky, mapující průběh projektu, kterou budou Oshumaré Group a ECMB dále šířit mezi svými partnery,“ říká Kristýna Poláchová, hlavní organizátorka projektu Living in a Colourful World. Dvojjazyčná brožurka (česky a anglicky) bude také k dispozici široké veřejnosti v kanceláři ECMB na Gymnáziu Břeclav, případně v elektronické podobě na stránkách ECMB (www.eycb.eu).

Neformální skupina Oshumaré Group vznikla v roce 2011. Jejím posláním je šířit osvětu kulturní diverzity. Prozatím sestává ze čtyř členů, vysokoškolských studentů, které spojuje nadšení pro práci s mladými lidmi a samozřejmě zájem o rozmanitost kultur současného světa.

Program Mládež v akci, jehož příbuznými jsou například známější Erasmus nebo Socrates, je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila za účelem podpory a rozvoje neformálního vzdělávání, interkulturního dialogu a zvýšení mobility mladých lidí v rámci Evropy. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Bližší informace o programu naleznete na www.mladezvakci.cz.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...