Elektrotechnická výroba v Brně slaví 130. výročí

Brno, 19. prosince 2017 - Zajímavé výročí slaví letos jihomoravská metropole. Právě před 130 lety, tedy v roce 1887, se zde začala psát historie elektrotechnické výroby. Pánové Bartelmus a Donát tehdy založili druhou nejstarší elektrotechnickou továrnu v rakousko-uherské monarchii. A začali psát historii, která trvá dodnes.

abb olejovy transformator historie

Vše začalo výrobou elektrických rozváděčů, které se využívaly především pro připojení prvních dynam. Tato zařízení vyráběla elektrický proud, a to nejprve k osvětlování průmyslových podni-ků, a teprve později k pohonu strojů. Nejstarší rozváděče z Brna se instalovaly do prvních elek-tráren budovaných na Moravě i v Čechách počátkem 20. století.

Na tyto rozváděče měla společnost Bartelmus-Donát patent v celé habsburské monarchii. Jejich továrna byla v rámci celé Moravy nejen nejstarším, ale rovněž největším elektrotechnickým vý-robním závodem v Rakousko-Uhersku. Pobočky měla v Ostravě, Bratislavě a Bělehradě.

Až do posledního desetiletí 19. století se továrna nacházela v Kotlářské ulici v Brně. Poté byla přestěhována na dnešní Lidickou ulici, kde mají v současné době svou centrálu brněnští hasiči.

V roce 1927 továrnu koupily Škodovy závody
Když továrnu Bartelmus-Donát koupila společnost Škoda, výroba se přesunula do ulice Dornych. Ve čtyřicátých letech brněnský výrobní závod zaměstnával přes 600 lidí a otevřel nové provozy. Dále zavedl výrobu suchých měřicích transformátorů proudu a napětí s porcelánovou izolací a otevřel opravnu elektrických motorů a transformátorů.

„Po zničujícím bombardování sovětským letectvem v roce 1945 fungovala továrna dalších pět let v areálu brněnské Zbrojovky na Šumavské (Ptašinského) ulici,“ informuje historik Zeno Čižmář.

Padesátá léta – nová éra s novým názvem
V roce 1949 se továrna vydělila ze Škodových závodů a byla přejmenována po komunistickém novináři na Elektrotechnické závody Julia Fučíka (EJF). Byl otevřen provoz na Vídeňské ulici a vzniklo samostatné vývojové středisko. Zde vznikla nová generace měřicích transformátorů s využitím epoxidových pryskyřic jako izolantu, což přineslo podstatné zjednodušení a zmenšení konstrukce transformátorů.

1958–1993 – součást koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky
Podnik EJF si ponechal jméno, ale stal se součástí koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky. Postupně se rozšiřoval o nové provozy (Haluzice, Jevišovice, ETZ Teplice). Přibyly nové výrobní provozy (např. hala pro montáž rozváděčů, tlakové lití epoxidových pryskyřic a hala pro výrobu zapouzdřených rozvoden). Od roku 1960 plynule vzrůstá produktivita ve výrobě skříňových rozváděčů.

1993 – vstup ABB
V rámci privatizace českého průmyslu kupuje 100 procent akcií EJF, součásti koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky, společnost ABB. V rámci skupiny ABB se EJF stávají střediskem s globální působností zodpovědným za vývoj, výrobu a prodej přístrojových transformátorů. V roce 2011 se EJF staly vedoucím centrem pro vývoj, výrobu a prodej rozváděčů vysokého napětí.

„V roce 2015 jsme výrobní kapacity v Brně výrazně rozšířili. Vyrostla nová výrobní hala pro výrobu přístrojových transformátorů velmi vysokého napětí a nové výrobní haly pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů,“ uvedl Jiří Potěšil, ředitel závodu.

Práce pro 1400 lidí a pro celý svět
V současné době pracuje v brněnském závodě na ploše 144 000 m2 přes 1400 zaměstnanců. Více než 90 procent produkce je určeno na export. Vzduchem izolované rozváděče pro vysoké napětí řady UniGear míří na většinu evropských trhů a vybrané trhy na Blízkém východě a v Severní Americe. Přístrojové transformátory a senzory se prodávají do celého světa a modulární systémy vyráběné v tomto závodě se dodávají do Evropy, Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu.

Foto: archív ABB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...