Helios

Army day, vzpomínka na čs. válečné hrdiny

Brno, 3. září 2012 – Brněnským rodákům, kteří odešli v 2. světové válce bojovat do Velké Británie a domů se již nevrátili, bude v sobotu 8. září věnována akce Moravského zemského muzea Army day. Návštěvníci Biskupského dvora zažijí pravou atmosféru vojenského tábora včetně polní jídelny, budou si moci potěžkat zbraně, vyzkoušet hledání kovů detektorem a řadu dalších věcí. Součástí dne bude i burza vojenského materiálu, soutěž o projížďku Jeepem nebo živý koncert. O akci informovala mluvčí MZM Eva Pánková.

V Biskupském dvoře pod chrámem sv. Petra a Pavla na Petrově bude na návštěvníky čekat dobový vojenský tábor našich vojáků ve Velké Británii za 2. světové války. Průvodci v originálních uniformách zde formou „živé historie" představí různé druhy zbraní, vybavení a atraktivní vojenskou techniku, vše původní z 2. světové války. Děti budou moci zažít pravou atmosféru vojenského tábora včetně polní jídelny, potěžkat si zbraně nebo se projet válečným jeepem po centru Brna (výherci soutěže dne). Od 16. do 18.00 hod. vystoupí stylová jazzová kapela Dixie Club.

Vybavení tábora: Dobový tábor (1x stan typ domeček, 3x stan kulatý,1x přístřešek jídelna) našich vojáků (15-20 členů KVH) v Anglii během II. světové války včetně bojové kolové techniky :

- nákladní automobil Austin 3t

- Dodge WC52

- 3x Jeep Willys a Ford

- motorka BSA M20, bike BSA a Phillips

Ukázky: (formou ,,živé historie") originální výstroje a výzbroje:

- těžký kulomet Vickers

- lehký kulomet Bren Mk I

- pušky Enfield Mk III., Mk IV

- samopaly Sten a Thomson,

- revolvery a pistole anglické, francouzské a americké výroby

- KVH Pětačtyřicítka BRNO

Součástí akce bude také burza vojenského materiálu a souvisejících předmětů v Historickém sále Biskupského dvora, polní pošta včetně razítkování pohlednic a expozice věnovaná významným vojenským představitelům západního odboje z Brna a přilehlých částí. V jednání je účast vzácných V.I.P. hostů - veteránů z 2. světové války.

Akce se uskuteční od 10. do 18. hodin. Vstupné činí 20,- Kč. S identifikační páskou bude návštěvníkům akce umožněn vstup do stálé expozice Fauna Moravy v Biskupském dvoře za poloviční vstupné Kč 25,- (děti do 12 let zdarma).

Československá zahraniční armáda ve Velké Británii 1940 – 1945

Na půdu Albionu dorazily ztenčené řady československých jednotek po porážce Francie v polovině července 1940. Evakuační lodě přivezly kolem 4 000 vojáků a 500 civilních osob. Po týdnech útrap

a fyzického i psychického strádání byli naši vojáci ve Velké Británii vlídně přijati a nalezli tolik potřebný klid i podmínky, aby mohli pokračovat v boji proti nepříteli. Pro začátek poskytly britské úřady čs. jednotce provizorní stanový tábor nedaleko historického Chesteru, který byl vybudován poblíž zámku Cholmondeley v přilehlém parku.

Zde došlo k reorganizaci zbytků 1. čs. divize z Francie. Ministerstvo národní obrany čs. exilové vlády mělo k dispozici pouhých 3 276 vojáků a důstojníků, z nichž byla 12. srpna 1940 zřízena 1. československá smíšena brigáda pod velením gen. Bedřicha Neumanna-Miroslava. Na závěr zdejšího pobytu byl v Cholmondeley u příležitosti oslav svátku patrona české země knížete Václava odhalen 28. září 1940 pamětní kámen, připomínající pobyt našich vojáků – pomník zde stojí dodnes.

Pro následující období od poloviny října 1940 do května 1942 se místem pobytu čs. brigády staly prostory střední Anglie v hrabství Warwickshire – jednotky 2. praporu byly ubytovány jednak na zámečku Walton Hall, jenom pár kilometrů od Shakespearova rodiště ve Stratfordu nad Avonem a příslušníci 1. praporu nalezli základnu v Moreton Paddox. Vrchní velitelství brigády se nacházelo v lázních Leamington. Zde vykonali naši vojáci 28. října 1940 slavnostní přísahu, převzali nové zbraně a uniformy (tzv. battledressy) a začali s pravidelným výcvikem.

V polovině května 1942 se čs. jednotka (od 1. července 1941 reorganizovaná a přejmenovaná na 1. čs. samostatnou brigádu) přemístila do jižní Anglie v prostoru Ilminster – Yeovil – Dennington – Chard v hrabství Somerset. Koncem srpna 1942 se brigáda opět stěhovala, tentokrát na východní pobřeží Anglie, kde zaujala obranná postavení v úseku mezi Great Yarmouth a Southwold.

V polovině ledna 1943 vystřídal plk. Jan Kratochvíl ve funkci dosavadního velitele brigády gen. B. Neumanna-Miroslava a poté, když i on odešel (byl převelen k čs. útvaru do Sovětského svazu), nahradil jej 8. března 1943 plk. Alois Liška (v srpnu povýšen na generála). Naše jednotky byly od února do září 1943 dislokovány v Dovercourtu a Harwichi.

V srpnu 1943 se k brigádě připojili příslušnici 200. čs. lehkého protiletadlového pluku ze Středního východu v počtu 1 326 mužů, kteří byli po skončení válečných operací v severní Africe převezeni do Velké Británie. Po splynutí obou vojenských těles došlo 1. záři 1943 k vytvoření Československé samostatné obrněné brigády pod velením gen. Aloise Lišky. Jednotka se přesunula opět do střední Anglie, kde se v rozsáhlém prostoru kolem Northamptonu (Market Harborough, Peterborough, Huntingdon) přecvičovala na novou bojovou techniku – britské tanky Crusader a Cromwell. V polovině května 1944 došlo k přesunu do jihovýchodního Skotska (Duns, Kelso, Galashiels a Lauder poblíž Edingurghu), kde pokračovala bojová příprava. Zde zastihla naše vojáky zpráva o vylodění Spojenců v Normandii 6. června 1944. Ještě však proběhly dva měsíce intenzivního výcviku, než přišel koncem srpna rozkaz k přesunu do přímořských lázní Bridlington v severovýchodní Anglii, kde se Čs. samostatná obrněná brigáda nalodila k návratu na evropskou pevninu a bojovému nasazení ve Francii.


Související články: