Založení Nemocnice milosrdných bratří

Brno, 15. 11. 1747 byla založena Nemocnice milosrdných bratří. Založil ji moravský hrabě Leopold z Dietrichštejna. Podle plánů brněnského stavitele Mořice Grimma byl postaven konvent s lékárnou a nemocnicí se sedmdesáti lůžky. O třicet let později byl přistaven pozdně barokní kostel sv. Leopolda známý nádhernou freskovou výzdobou Mistra Josefa Sterna. Celý komplex budov i přes svou rozlehlost brzy nestačil, protože nemocných přibývalo. Po bitvě u Slavkova byla nemocnice obsazena napoleonským vojskem a přeplněná raněnými, stejně tomu bylo za prusko-rakouských válek, prostor nepostačoval a bylo nutno zvýšit počet lůžek.

nmb-pam

V roce 1895 byla dokončena první přístavba na Polní ulici s kapacitou 160 lůžek, ani ta brzy nestačila, proto v roce 1934 byla přistavěna další moderní a dodnes sloužící budova. Ve své době byla nemocnice jednou z nejmodernějších v republice, působili zde význační lékaři, například urolog prof. Karel Neuwirth nebo ortoped prof. Zahradníček.

Zdroj: Encyklopedie dějin města Brna


Související články: