Dvě brněnské nemocnice podepsaly pětileté smlouvy s VZP

Brno, 11. prosince 2012 – Úrazová nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří jako první v kraji podepsaly s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Uvedla to Soňa Haluzová z tiskového střediska brněnského magistrátu. Obě městské nemocnice tak mají zajištěno financování péče ze zdravotního pojištění až do roku 2017.

urazovka

Dlouhodobé smlouvy, které začnou platit od leda příštího roku, se podařilo vyjednat po dvouletém jednání. „Těší mě, že se nám podařilo úspěšně završit dvouletá jednání uzavřením dlouhodobých smluv s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jistě to přispěje k tomu, že obě městské nemocnice budou i nadále plnit roli stabilního prvku v síti nemocnic na Brna, respektive Jihomoravského kraje," uvedl brněnský primátor Roman Onderka.

V Úrazové nemocnici jde celkem o 4 smlouvy na období 2013–2017, a to o smlouvu na lůžka s akutní péčí s počtem 144, smlouvu pro nově vzniklý odborný léčebný ústav, ošetřovatelská lůžka s rehabilitační péčí s celkovým počtem 30, smlouvu na poskytování stomatologických ambulantních služeb a smlouvu na poskytování ambulantní specializované péče lékařské služby první pomoci (LSPP). Ta je v souladu s rozsahem výběrového řízení, které pravidelně vypisuje Jihomoravský kraj. Konkrétně se jedná o akutní ambulantní péči poskytovanou mimo hlavní pracovní dobu v odbornostech praktického lékaře pro dospělé a stomatologickou péči pro děti a dospělé, oboje pro občany města Brna.

Nemocnice Milosrdných bratří bude nadále poskytovat jak akutní, tak následnou zdravotní péči. Lidem bude k dispozici péče na akutních lůžkách (vnitřní lékařství včetně lůžek intenzivní péče, chirurgie, gynekologie a porodnictví, novorozenecké, ARIM = anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína v rámci společného lůžkového fondu) také 243 lůžek pro dlouhodobě nemocné (Léčebna pro dlouhodobě nemocné na Polní a na Červeném kopci). Součástí dohodnutých služeb je dále péče ambulantní v nezměněném spektru a rozsahu.

(red)

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...