Dům umění města Brna - výstavy v roce 2012

5. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Vojtěch Dukát
Původem z Brna, v Holandsku žijící fotograf Vojta Dukát, nominovaný fotografem prestižní fotografické agentury Magnum Photos (1974, 1976), vystaví poprvé v České republice soubor fotografií ze sedmdesátých až devadesátých let. Jeho tvorba je spojena s humanisticky orientovanou fotografií – na různých místech světa vyhledává situace, zachycující mezilidské vztahy, vazby člověka na živou i neživou přírodu. Dukátovy fotografické obrazy vznikají v momentu optimální situační konstelace, kdy vizuální interpretace motivu umocňuje vlastní motiv, výpověď o nadčasových hodnotách lidského života. Kurátorkou je Jana Vránová.

26. 10. - 9. 12. 2012
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Cena Jindřicha Chalupeckého
Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Domě pánů z Kunštátu.
11. - 12. 6. 2012 zasedání poroty v Brně, výběr finalistů
25. 10. 2012 vernisáž výstavy finalistů CJCH
30. 11. 2012 vyhlášení výsledků CJCH v Divadle Husa na provázku.

26. 9. 2012 – 13. 1. 2013
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012
Výstava mapuje vývoj českého komiksu od jeho počátků až do současnosti v kontextu historických událostí. Kořeny domácí komiksové tradice sahají do poloviny 19. století, kdy se v českém prostředí rodily první satirické časopisy. Až do 30. let se vývoj formy propojující vizuální a verbální složku podobal vývoji v ostatních evropských zemích. Nástup fašistické a následně komunistické totality přirozenou evoluci komiksu narušil a zdeformoval, přesto domácí tradice nikdy zcela nezanikla a příležitostně nabývala někdy osobitých, jindy až bizarních forem, které se výrazně lišily od podob známých v komiksově vyspělých zemích jako USA, Francie nebo Itálie. Vývojem komiksového média se u nás až donedávna nikdo seriózně nezabýval, ačkoli již od svých počátků zajímavým způsobem zrcadlí proměny naší společnosti a kultury. Smyslem výstavy je zasadit řadu jevů, jež byly zapomenuty anebo jsou vnímány izolovaně, do obecnějšího kontextu a představit je široké návštěvnické veřejnosti. Kurátory výstavy jsou Tomáš Prokůpek a Pavel Kořínek.

7. 9. – 21. 10. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Andreas Müller-Pohle
V Berlíně žijící fotograf, mediální umělec a nakladatel působí jako šéfredaktor časopisu European Photography, zaměřeného na současnou fotografii a nová média, který založil roku 1980. Andreas Müller-Pohle je jedním z hlavních představitelů vizualismu, pro jeho tvorbu je charakteristický přístup k obrazové interpretaci zobrazovaného způsobem, který analyzuje jeho zdánlivě samozřejmou jednoznačnost. Soustřeďuje se především na pojem „interfaces“ v jeho vícevýznamovosti, opouští klasický fotografický obraz a často jej převádí do jiných kódových systémů. S tímto přístupem kontinuálně souvisejí i jeho nejznámější práce z posledních let, projekty uváděné pod titulem River project – The Danube Rriver Project (2005–2006), Hong Kong Waters (2009–2011). Kurátorkou výstavy je Jana Vránová.

27. 6. – 5. 8. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Petra Feriancová
Fotografie, instalace
Umělkyně (1977) s mezinárodní zkušeností (v letech 1998 až 2003 studovala na L’Accademia delle Belle Arti v Římě, vystavovala v Římě, Londýně, Praze, Bělehradě aj.), v roce 2008 finalistka Ceny Oskara Čepana, zaujala nejprve pozoruhodnými subjektivními fotografiemi. Později převažoval zjevný zájem autorky o konceptuální přesah vlastních emocionálních reakcí. Klade si otázku o tom, čím lze nahradit obraz či jiný impulz, který iniciuje u vnímatele vznikání či proměny v obraze, vázané na jeho subjektivní zkušenosti. Pro galerii G99 vzniknou nové práce. Výstupy budou „živé akty“ (diskuze, přednášky, koncerty…), dokumentace realizace projektu, klasické vystavení estetických artefaktů. Výstava je součástí výstavního projektu Galerie G99, kurátorem je František Kowolowski.

27. 6. – 5. 8. 2012
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Rafani
Výstava, kterou umělecká skupina Rafani spolu se dvěma kurátory připravuje pro Dům umění města Brna, představuje z větší části zbrusu nový projekt Rafanů a první kurátorovanou retrospektivu jejich dosavadní tvorby, představenou kurátorem Güntherem Holler-Schusterem z Neue Galerie Graz a Edith Jeřábkovou.
Pozorování toho, co se děje s obecnou a základní společenskou kategorií, která společnost vydělila z přírody – pravidly, ukazuje vývoj a stav této společnosti. Nejednou (nebudeme vzpomínat a rozhlížet se) se umění samo stavělo více i méně intuitivně do souvislostí se sportovními disciplínami. Rafani v tomto postupují zcela konstruktivně a metaforicky.

13. 6. – 28. 6. 2012
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Diplomanti FaVU 2012
Výstava diplomových prací studentů Fakulty výtvarných umění VUT Brno. Kurátorem je Jan Zálešák.

31. 5. – 24. 6. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Historické plakáty Sokola

27. 4. – 3. 6. 2012
Procházkova síň, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Radovan Čerevka
Radovan Čerevka (1980) je představitelem nejmladší výtvarné generace na Slovensku, která pomocí různých médií a formálních zákonitostí kriticky zkoumá aktuální společenské a politické jevy. Práce má silně ironické zabarvení a kritické zaujetí. Dala by se označit za umění politického ražení. Autor je také členem umělecké skupiny Kassaboys, působící v Košicích. Za rok 2011 byli nominováni mezi finalisty Ceny Oskara Čepana na Slovensku, obdobou Ceny J. Chalupeckého u nás. Výstava je součástí výstavního projektu Galerie G99, kurátorem je František Kowolowski.

27. 4. – 3. 6. 2012
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Ilona Németh
Non-Identical Space /Ne-identický prostor
Výstavní projekt, který vzniká ve spolupráci s Visegrádským fondem, prezentuje současný vizuální jazyk v podobě silného individuálního programu autorky, která upřednostňuje post-konceptuální přístupy a definování kulturního prostoru.
Ilona Németh (nar. 1963, Dunajská Streda), dnes vedoucí ateliéru IN na Katedře intermédií a multimédií VŠVU v Bratislavě, je jednou z klíčových postav současného slovenského vizuálního umění, která se etablovala už v 90. letech minulého století i na mezinárodní scéně a dnes patří k výrazným umělcům středoevropské oblasti. Výstavu připravil kurátor Vladimír Beskid.

18. 4. – 27. 5. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
[ARTist]s - kulturní paměť
Fotografie a videa prací ARTV. at – Spolek pro dokumentaci umění
Gerald Y Plattner a Ferdinand „Marshall“ Karl (Rakousko) fotografují současné umělce, vycházejí přitom z tradic portrétní malby různých uměleckých stylů a období s využitím současných technologií. Soustřeďují se nejen na portrét, ale i na tvorbu umělce se zachycením autentického prostředí, kde pracují a žijí. Prostřednictvím videa, audiozáznamu a fotografie vzniká multimediální dílo, dokumentující osobnost portrétovaného v konkrétním prostoru a čase. Kurátorkou je Jana Vránová.

7. 3. – 15. 4. 2012
Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
Richard Loskot
Zvuková a světelná instalace
Tento mladý autor (1984) je absolventem oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci u doc. Stanislava Zippeho, v letech 2007–2009 studoval na Akademii der Bildenen Künste v Mnichově u prof. Magdalény Jetelové. Jeho práce se vyznačuje interaktivním přístupem propojujícím různá média. Především ho zajímají časoprostorové zvukové formy, interaktivní vůči divákovi. „Čas je nemocí, kterou může vyřešit prostor“ – to je jedna z mnoha interpretovaných úvah, se kterými autor pracuje. Výstava je součástí festivalu Remake. Kurátorem výstavy je František Kowolowski.

7. 3. – 15. 4. 2012
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
Remake
REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments, je mezinárodní projekt který probíhá od června 2010 do května 2012. Záměrem je podpora kolaborativní produkce a mezinárodní prezentace uměleckých děl, která budou inspirována bohatou historií evropského mediálního umění (avantgardní film, performance, počítačové umění, experimentální hudba, sound art, net art, radio art, video art). Projekt navazuje na výzkum skupiny teoretiků pod názvem MONOSKOP – společné zkoumání mediálního umění a kultury v středo-východní Evropě. Cílem projektu REMAKE je uchopit probíhající výzkum zajímavou a hravou formou a iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných známými nebo zapomenutými díly historie mediálního umění. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity – přednášky, workshopy, diskuze, A/V performance, festival Multiplace a putovní výstava nových děl v Domě umění i v partnerských organizacích v roce 2012.

Na projektě spolupracují: Dům umění města Brna (CZ), Atrakt Art (SK), Alt Art (RO), Ping (FR), The Lost Horse Gallery (IS), Ústav hudební vědy - Teorie interaktivních médií MUNI (CZ), Muzeum umění Olomouc (CZ), VŠVU (SK) a další. Webová stránka projektu: www.remakeme.eu, www.dum-umeni.cz/cz/vystava/remake.

29. 2. - 1. 4. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
DUMB. Richard Healy – Jiří Maha – Richard Nikl
Společná prezentace Richarda Healyho (1980, žije v Londýně), Jiřího Mahy (1986, žije v Praze) a Richarda Nikla (1987, žije v Praze) v Galerii Jaroslava Krále neprobíhá náhodně v rámci jednoho termínu s výstavou Otty Zitka a Pavla Hayeka. Vzájemné vztahy obou výstav, stejně tak jako vztahy umělců nevidíme na první pohled. Zatímco Zitko a Hayek vycházejí z přírodního a přirozeného rámce, trojice umělců Healy, Maha a Nikl začínají ze strany relativně opačné – designu, průmyslu, řemesla, tedy rámce umělého, civilizovaného. Oba způsoby však ústí do svébytného strukturálního prostředí, které vytváří svět nových vztahů, jež nejsou podřízeny zákonům současné společenské hierarchie nebo je používají pouze jako alegorii a odkaz; neprobíhají tolik na úrovni formy, ale raději se projevují ve způsobu myšlení a metody. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

29. 2. - 1. 4. 2012
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Pavel Hayek – Otto Zitko
Společná výstava umělců Otto Zitka (narozen 1959, žije ve Vídni) a Pavla Hayeka (narozen 1959, žije v Brně), iniciovaná ještě brněnským galeristou Karlem Tutschem, představí dvě odlišné, ale vzájemně se doplňující umělecké pozice. Jejich spojení není demonstrativním výrazem předrepublikového vztahu Brna k Vídni, Pavel Hayek pozval Zitka z důvodu tvůrčí spřízněnosti. Kompozice Hayekových obrazů jsou kompozicemi jen do stejné míry, jako je Zitkovo gesto pravým gestem. Barbara Steiner v této souvislosti hovoří o Zitkově komponovaném gestu a Jiří Valoch o Hayekových obrazech bez kompozice – strukturách sui generis. Strukturální východisko je onou velkou souvislostí mezi oběma uměleckými přístupy. Zitkovy nekonečné čáry obrůstající obrazy a vnitřní zdi Domu umění, půdorysně konkrétní Hayekovy struktury se „samy“ staví do pozice designu. Kurátorkou projektu je Edith Jeřábková.

do 29. 1. 2012 - ZKRÁCENO
Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Luisa Kasalicky
Luxury goods
Autorka narozena v Praze (1974), od dětství žijící ve Vídni, je absolventkou Akademie výtvarných umění ve Vídni v ateliéru W. Damische (1994). Její způsob malby připomíná modulární struktury. Používá víceprostorové ztvárnění objektů, které jsou tvořeny z asfaltových pásů nebo PVC dlaždic a jiných nalezených materiálů; ready-made ze střípků naší spotřebitelské kultury. Často používá koberce ve světle modré a bílé, dlaždice v retro designu sedmdesátých a osmdesátých let, tedy materiály, jejichž povrch a konstrukce vykazují texturu, kterou využívali pop-artoví umělci. Kurátorem je František Kowolowski.

do 29. 1. 2012 - ZKRÁCENO
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Pavel Mrkus
Next Planet
Výstava v českém prostředí poměrně neznámého, v zahraničí však stále úspěšnějšího autora Pavla Mrkuse v Domě pánů z Kunštátu představí soubor nových videoprojekcí s tématem modelování fiktivních vesmírných krajin a jejich mentální rekognoskace. Pavel Mrkus je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na přelomu tisíciletí dlouhodobě působil jako vysokoškolský pedagog v japonské Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk, který kombinuje využívání sofistikovaných digitálních technologií se snahou o zprostředkování duchovních impulzů vycházejících ze západní evropské tradice i východní spirituality. V současné době Pavel Mrkus vede (společně s Danielem Hanzlíkem) ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kurátorem je Michal Koleček.

do 29. 1. 2012
Dům umění, Malinovského nám. 2
Zdeněk Fránek
Útroby architektury
Zdeněk Fránek si po roce 2005 vysloužil nebývalý mediální zájem. Z ne příliš známého brněnského architekta, který byl vnímán jako pokračovatel maďarského organického architekta Imra Makovcze, se během krátké doby stal jedním z nejvíce publikovaných českých architektů v zahraničních médiích. Tuto nebývalou pozornost vyvolala především vila pod Červeným kopcem v Brně, polyfunkční dům Eucon v Praze nebo dostavba zámku ve Velkých Opatovicích. Ideovým předělem je v roce 2010 dokončená modlitebna církve bratrské v Litomyšli. Výstava představuje dosavadní činnost ateliéru, hlavním tématem je ale to, co je architektonické práci nejvlastnější, a sice tvorba prostoru. Kurátorem je Rostislav Koryčánek.

do 29. 1. 2012
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění, Malinovského nám. 2
Dirk Brömmel
Vila Tugendhat
Dirk Brömmel promýšlí sofistikované fotografické postupy, které mu umožňují provádět „objektivnější“ záznamy reality. Následným seskládáváním jednotlivých částí záznamu vzniká celek, jakási „superrealita“. V sérii nazvané Vila Tugendhat postupuje při manipulaci s fotografickým záznamem ještě dál a snímanou realitu obohacuje vloženou časovou smyčkou. Dosahuje toho jednoduchým prolínáním historické fotografie, na kterých jsou členové rodiny Tugendhatů zachyceni při každodenních aktivitách, s jím nasnímanými interiéry a exteriéry dnes už neobydlené vily. Prolínání reality historické a současné umožňuje Dirku Brömmelovi „zviditelnit pohyb času, a tím i věci s ním mizející nebo se proměňující“. Výstava vzniká ve spolupráci s Museum für Konkrete Kunst a její součástí je také katalog. Kurátorkou je Jana Vránová.

 

Strana 60 z 60