Dům umění města Brna - výstavy, červen - srpen 2015

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Disparátní proudy
disparatniproudyVýstava Disparátní proudy představuje současné umělecké postoje, které se zabývají konceptem přebytku, časovostí a zavrhováním. Přibližně dvacet umělkyň a umělců, dlouhodobých spolupracovnic a spolupracovníků berlínského uměleckého a kurátorského týmu CAPRI (Ina Bierstedt a Bettina Carl), výstavou oslavují neefektivnost. U hesla míjet myslí člověk na zahálku, barevné fleky a lehkomyslnost. A zatímco jiné kultury marnotratnost rituálně celebrují a spojují ji s kolektivním štěstím a blahobytem, ve střední Evropě je chápána jednoznačně negativně. Naši společnost to jako celek ale nezadržuje od toho, aby nepraktikovala mrhání a ničení zdrojů ve velkém měřítku. Celá naše ekonomická společnost tvrdí, že je zcela povinována účinností. Pod jejím panováním mají být čas, prostor a věci využity s přísně spořivou disciplínou. V centrálním sakrálním půvabném sále Domu umění města Brna bude na podlaze umístněna plastika připomínající dřívější projektový prostor CAPRI v Berlíně, jakési pódium pro performanci, umělci se zde budou prezentovat svou specifickou tvorbou.
10. 6. 2015 – 9. 8. 2015
(1. patro a Procházkova síň)

Marie Kratochvílová
Fotografka akční scény Brna 70. let
mariekratochvilova 1Výstava představí tvorbu fotografky, která se velkou měrou zasloužila o dokumentaci konceptuální a akční tvorby Brna 70. a 80. let. Kromě spolupráce s mnoha umělci, jako je J. Valoch, D. Chatrný nebo J. Steklík, na prezentaci jejich děl efemérního charakteru vystaví i svou, paralelně vznikající, svébytnou tvorbu. Její fotografická práce je svým charakterem dobře zařaditelná do široké tendence české poválečné fotografie, která se zabývala zachycením poezie všednosti a prostoty. Ukáže cykly minimalistických snímků zobrazujících hromady a štosy různého stavebního materiálu či drobné opakující se detaily architektury.
K vidění zde bude i soubor fotografií a textů M. Kratochvílové z cesty po Francii nazvaný Paříž, ve kterém se prolíná jak zájem o prostý charakter snímané skutečnosti, tak zkušenost z konceptuálních a akčních projektů. Dům umění se tak pokusí přispět k povědomí o bohatosti místní umělecké experimentální scény 70. a 80. let a připomene důležitý podíl fotografky na dokumentaci významné etapy brněnské avantgardy.
10. 6. 2015 – 9. 8. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)

Miroslav Hašek
Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi
miroslavhasekVýstava Miroslava Haška představuje široce komponovaný projekt sestavený z instalací v různých médiích – stejně jako v předchozí tvorbě i zde autor využívá fotografie, objektů, instalací a video, které je v jeho podání spíše krátkým filmem. Ústředním motivem rozsáhlé kompozice je zkoumání narativních postupů v uvedených obrazových a vizuálních médiích. Miroslav Hašek se dlouhodobě zabývá příběhem a způsoby, jak jej můžeme vyprávět. Tuto problematiku nahlíží nejen z pozice autora - vypravěče, ale hlouběji se zaobírá i rolí diváka. Obsahově se jeho díla dotýkají základních lidských témat – láska, samota, zrada, smrt, jež jsou však nahlížena s humornou nadsázkou, skrze absurdní metaforické situace odpozorované z běžného života.
Výstava je komponována přímo pro konkrétní prostor brněnské galerie, což Haškovi dovoluje rozehrát celou škálu postupů – je kladen důraz na architektonické ztvárnění výstavy (paneláže pro umístění videoinstalací, site-specific instalace objektů, práce se světlem) a na adjustaci a instalaci samotných děl (velikost fotografií, působení zvukového doprovodu, využití technologií). Všechny tyto aspekty důsledně a promyšleně vtahují návštěvníka přímo do prezentovaného díla, do středu příběhu, zároveň ale samotné ztvárnění obsahu ponechává publiku dostatek prostoru pro individuální „dokončení" a vnímání vystaveného.
Právě tento účinek, spolu s vytříbenou obrazovou kvalitou, jsou pro práci Miroslava Haška typické a určující. Jeho autorské uvažování pak právem řadíme mezi aktuální tendence současného výtvarného umění v jeho alter-modernistickém trendu.
29. 4. 2015 – 7. 6. 2015
(Dům pánů z Kunštátu, 1. patro)

FaVU – výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně za akademický rok 2014/2015
Cílem výstavy je prezentovat komplexní obraz fakulty a práci všech ateliérů školy od klasických sochařských a malířských disciplín přes grafický a produktový design až po konceptuální projekty. Přehlídka obhájených prací a konfrontace rozmanitých autorských a studentských přístupů zároveň prezentuje veřejnosti pedagogické výkony celé fakulty.
16. 6. 2015 – 26. 7. 2015
(Dům pánů z Kunštátu, 1. patro + Galerie G99)

 

Strana 53 z 60