Dům umění města Brna - výstavy, prosinec 2015 - leden 2016

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Václav Jirásek
Svět podle Ironyma Koola
Fotografie
vaclavjirasek2Svět Ironyma Koola je krásné, bolestivé místo. S úšklebkem sleduje Kool pokračující rozklad západní společnosti, do něhož s patřičným despektem zahrnuje i dnešní život člověka, jehož je alter egem. Kool je připomínkou svobodného a idealistického mládí, oplakaným ironickým hrdinou, kterým umělec býval a není. Na svých cestách se upřímně baví každodenními bizarnostmi a romanticky obdivuje prostotu v krajinách, zátiších sestavených pasáky, eskapických popových záblescích i zbytcích tradičních hodnot, vědomý si jejich krutosti a dnešku zoufale neadekvátních stránek. Návrat není možný, ani žádoucí, ale současnost je plná utrpení a pocitů mnohem míň vznešených – trapnosti, groteskní ubohosti nebo čistě absurdity. Psů přikovaných k vzrušujícím vrakům, torz životních snů v nikdy nedostavěných, osamocených domech, lidí schoulených na ulici a dětí v gumových maskách smrti. Kurátor: Michal Nanoru.
9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(1. patro)

Miloš Budík
Fotografie
milosbudik2Výstava seznámí v retrospektivním výběru s dílem jednoho z nestorů brněnské fotografie. Akcentováno bude zejména období prvních desetiletí druhé poloviny 20. století, kdy se Miloš Budík věnoval tematice s motivy městské krajiny, pojímané v duchu tehdy aktuální poezie všedního dne. Pracoval často s protisvětlem, s diagonálně řešenou kompozicí a nadhledem, kromě civilních městských motivů vznikala řada momentek, reflektujících život Brňanů v různém kulturním a pracovním prostředí. Jako jeden z mála se tehdy úspěšně účastnil mnoha mezinárodních přehlídek současné fotografické produkce, byl zakládajícím členem skupiny VOX. Jeho sepjetí s brněnským kulturním životem vyústilo ve spolupráci s kulturními periodiky, kromě dokumentárních fotografií zde uplatnil i volnou fotografii jako doprovod k literárním dílům, některým tématům se pak věnoval dlouhodobě. Kurátorka: Jana Vránová.
9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(Galerie Jaroslava Krále)

Architekt František Vrána
Nábytek, interiéry, volná tvorba
frantisekvrana2Retrospektivní pohled na designérskou tvorbu významného brněnského akademického architekta Františka Vrány. Autor působil dlouhá léta ve Vývoji nábytkářského průmyslu v Brně a patřil vždy ke skupině progresivních návrhářů, kteří v druhé polovině 20. století reagovali na mezinárodní vývoj oboru. Architekt Vrána ovlivnil rovněž několik generací adeptů výtvarných oborů v Brně jako učitel na zdejší Střední škole uměleckých řemesel a v devadesátých letech také na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně na Katedře výtvarné výchovy. Od roku 1993 také pracuje se studenty na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v Ústavu nábytku a spec. výrobků ze dřeva. Výstava představí širokou škálu práce architekta Vrány – od jeho studentských návrhů interiérů z padesátých let přes scénografické studie po řešení výstav Muzea města Brna a brněnských veletrhů. Součástí výstavy budou také nábytkové kusy z majetku brněnských muzeí a galerií. Kurátorka: Dagmar Koudelková.
9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(Procházkova síň)


Working For A Title
Phill Niblock - A Retrospective
niblogAmerický hudebník, fotograf a filmař Phill Niblock (*1933), spoluzakladatel a provozovatel progresivní umělecké scény Experimental Intermedia v New Yorku, patří k důležitým postavám soudobého intermediálního umění. Ačkoli se proslavil zejména jako skladatel elektronické hudby, v poslední době se ve světě umění prosazuje zejména jeho vizuální dílo – filmy, fotografie a audiovizuální instalace, důkazem čehož je loňská retrospektiva v Musée pour la photographie v Lausanne a nadcházející instalace v londýnské Tate Modern v roce 2015. Návrh výstavy pro Dům pánů z Kunštátu a Galerii G99 v Brně je koncipován retrospektivně a představí všechny důležité polohy Niblockova vizuálního umění – černobílé fotografické portréty a zátiší z poloviny 60. let, průkopnické 16mm krátké filmy z konce 60. let, diapozitivové projekce a instalace abstraktních struktur ze 70. a 80. let a proslulé minimalistické filmové snímky z rozsáhlého cyklu The Movements of People Working (Pohyby pracujících lidí) ze 70., 80. a 90. let. Výstava bude aktuálně doplněna o audiovizuální instalaci vytvořenou autorem in situ speciálně pro prostor Galerie G99. Kurátor: Jozef Cseres, Mathieu Copeland.
25. 11. 2015 – 24. 1. 2016
(DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, 1. patro)

Olaf Eggers
Projekt Lenky Sedláčkové a Radka Čáka představí Olafa Eggerse z Kolína nad Rýnem.
25. 11. 2015 – 24. 1. 2016
(G99)

 

Strana 51 z 60