Dům umění města Brna - výstavy, leden - únor 2015

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Jaroslav Král 1883–1942
jaroslavkralSouborná výstava Jaroslava Krále prezentuje dílo jednoho z nejvýznamnějších představitelů brněnské meziválečné malby. Jaroslav Král patřil ke generaci Osmy a Skupiny výtvarných umělců v Praze, do roku 1911 studoval na UMPRUM a na AVU v Praze. Jeho dílo se však začalo výrazněji rozvíjet až po první světové válce v Brně. V meziválečném období byl významnou osobností brněnského kulturního života, spoluzakládal Klub výtvarných umělců Aleš (1919) a po roce 1922 patřil k jednomu z nejaktivnějších a nejvýraznějších malířů Skupiny výtvarných umělců v Brně. Kolem roku 1920 se Král stává představitelem sociálně laděných monumentálních obrazů, od poloviny dvacátých let sílí v jeho tvorbě novoklasicistní tendence, kdy se hlavním tématem obrazů stává žena. Tento námět u něj přetrvává až do posledního tvůrčího období přerušeného ve třicátých letech významnou epizodou lyrického kubismu. Kubistickou tvorbu Jaroslava Krále charakterizuje mnoho osobitých zátiší hraničících s abstrakcí. K výstavě vyjde obsáhlá monografie.
3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(1. patro a Procházkova síň)

ZLATÝ VĚK. Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění
Rene-Habl-Zlaty-vekModerní a avantgardní umění počátku dvacátého století je v současné době častým námětem či inspirací výtvarné tvorby. Návratů, analýz či ironických komentářů k moderním směrům je stále mnoho. Jedná se jak o spontánní potřebu navazovat na to nejzajímavější, co v českém umění 20. století vzniklo a s čím se musí každý umělec konfrontovat, tak o promyšlený komentář či analýzu podoby domácí moderní kultury, včetně jejích politických a historických souvislostí.

Skupinovou výstavu, která sleduje v současné výtvarné tvorbě nejrůznější kubistické reminiscence, připravil brněnský malíř Petr Veselý. Jeho kurátorský počin doplňuje spontánně vzniklou mozaiku letošních výstav v různých českých galeriích, které se dotýkají ohlasů kubismu v současném českém umění. Četný výskyt výstav s podobným námětem svědčí o aktuální potřebě vyrovnat se s odkazem moderní kultury, která je intenzivně přítomna i na mezinárodní scéně – v oblasti umění, filozofie či historie.

Kubismus v kontextu české moderní kultury představuje specifickou, jedinečnou podobu tohoto směru, a to zejména v oblasti architektury a designu. Je spojen s dobovým uvažováním o budování nového československého státu, později se stal důležitou součástí na modernu navazující domácí kultury po druhé světové válce.

Vystavující umělci: Josef Achrer, Vasil Artamonov, Tomáš Bárta, Ondřej Basjuk, Radek Brož, Petr Brožka, Stanislav Diviš, Milena Dopitová, René Hábl, Zdeněk Halla, David Hanvald, Annegret Heinl, Vladimír Houdek, Dana Chatrná, Lukáš Jasanský / Martin Polák, Marie Kapounová, Vladimír Kokolia, Ivan Kříž, Petr Kvíčala, Josef Mladějovský, Jan Merta, Josef Mrva, Jaromír Novotný, Svatopluk Otisk, Luděk Rathouský, Pavla Sceranková, Tomáš Smetana, Jan Steklík, Václav Stratil, Antonín Střížek, Miroslav Štolfa, Jiří Thýn, Petr Veselý
3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)

České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
Pavel Čáslava navazuje svou sbírkou českého moderního umění na meziválečné sběratelství, které má v Brně dlouholetou tradici. Poměrně rozsáhlá kolekce se formovala v průběhu uplynulého desetiletí, a to ve snaze získat reprezentativní ukázky tvorby představitelů několika uměleckých generací minulého století.

Výstava seznamuje se zaměřením sbírkového souboru, aniž si může činit nárok na vyčerpávající představu o názorových tendencích nebo o přínosu stěžejních osobností českého umění dvacátého století. I tak však nabízí pohled na umělecký odkaz naší minulosti, jenž je právě dnes hodný zvýšené pozornosti.
11. 2. 2015 – 12. 4. 2015
(Dům pánů z Kunštátu)

 

Strana 56 z 60