Dům umění města Brna - výstavy, září - listopad 2015

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Dalibor Chatrný – Vidět svět jinak
Tvorba Dalibora Chatrného je neobyčejně otevřená různým podnětům, které dokázal vnímat a využít po svém. Pohybovala se na rozhraní mezi myšlením přírodovědce a intuicí básníka. Velkou část života strávil v inspirativním prostředí Brna, ale měl úzké styky i s Prahou, kde studoval a kde také působil počátkem devadesátých let jako pedagog na Akademii výtvarných umění. Jeho experimenty souvisely s progresivními proudy v našem i v zahraničním umění. Přiblížil se několika směrům, ale s žádným úplně nesplynul. Na to byl jeho přístup příliš svobodný. Chronologicky uspořádaná výstava ve velkorysém prostoru vrchního patra brněnského Domu umění bude rozdělena podle okruhů, ve kterých se umělcova tvorba rozvíjela. Výstava vzniká ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, kde Chatrného tvorba bude prezentována na jaře roku 2015 – v jiné variantě vzhledem ke komornějšímu prostoru domu U Kamenného zvonu. Kurátor: Jiří Machalický.
23. 9. 2015 – 22. 11. 2015
(1. patro a Procházkova síň)

Ivan Chatrný
ivanchatrnyTvorba předčasně zemřelého Ivana Chatrného (1928–1983) je zatím stále ještě nedoceněnou kapitolou českého umění, a to přesto, že v šedesátých letech docela intenzivně vystavoval, především s Klubem konkretistů, jehož byli spolu s bratrem Daliborem členy. Východiskem jeho tvorby ve druhé polovině šedesátých let byla práce s rastry základních geometrických útvarů, nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na plochých filmech vrstvil, překrýval, převáděl do negativu. Výsledkem jsou skladebně nesmírně bohaté a neočekávané struktury geometrických útvarů, esteticky velice nosné. V posledních letech života pracoval Ivan Chatrný s drobnými kresebnými záznamy. Také ty, stejně jako své rastrové struktury, převáděl do techniky sítotisku a také v nich užíval možností překrývání či kombinací v ploše. Kurátor: Jiří Machalický.
23. 9. 2015 – 22. 11. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)


Working For A Title
Phill Niblock - A Retrospective
niblogAmerický hudebník, fotograf a filmař Phill Niblock (*1933), spoluzakladatel a provozovatel progresivní umělecké scény Experimental Intermedia v New Yorku, patří k důležitým postavám soudobého intermediálního umění. Ačkoli se proslavil zejména jako skladatel elektronické hudby, v poslední době se ve světě umění prosazuje zejména jeho vizuální dílo – filmy, fotografie a audiovizuální instalace, důkazem čehož je loňská retrospektiva v Musée pour la photographie v Lausanne a nadcházející instalace v londýnské Tate Modern v roce 2015. Návrh výstavy pro Dům pánů z Kunštátu a Galerii G99 v Brně je koncipován retrospektivně a představí všechny důležité polohy Niblockova vizuálního umění – černobílé fotografické portréty a zátiší z poloviny 60. let, průkopnické 16mm krátké filmy z konce 60. let, diapozitivové projekce a instalace abstraktních struktur ze 70. a 80. let a proslulé minimalistické filmové snímky z rozsáhlého cyklu The Movements of People Working (Pohyby pracujících lidí) ze 70., 80. a 90. let. Výstava bude aktuálně doplněna o audiovizuální instalaci vytvořenou autorem in situ speciálně pro prostor Galerie G99. Kurátor: Jozef Cseres, Mathieu Copeland.
25. 11. 2015 – 24. 1. 2016
(DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, 1. patro)

Slza vítězů
Projekt Jany Písaříkové představí videa Františka Pavúčka.
7. 10. – 8. 11. 2015
(G99)

Olaf Eggers
Projekt Lenky Sedláčkové a Radka Čáka představí Olafa Eggerse z Kolína nad Rýnem.
25. 11. 2015 – 24. 1. 2016
(G99)

 

Strana 52 z 60