Exportéři se školili v Brně

Brno, 24. června 2011 - Více než pět desítek zástupců firem z Brna a Jihomoravského kraje se ve čtvrtek 23. června 2011 v sídle Regionální hospodářské komory Brno na Výstavišti zúčastnilo semináře věnovaného exportu.

RHK3

Seminář byl připraven v rámci série osmi obdobných akcí pořádaných v jednotlivých regionech České republiky Hospodářskou komorou ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Smyslem seminářů je informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích.  Projekt má také přispět k  teritoriální i oborové diverzifikaci tuzemského vývozu a zvýšit podíl exportu s vyšší přidanou hodnotou.  Vývoz z ČR stále z více než 80 % směruje do zemí EU a jeho dominantní část tvoří stroje a dopravní prostředky.
Export v současnosti vytváří 80 % HDP České republiky, přičemž vloni export vzrostl o 17,7 % na 2,5 bilionu Kč, přebytek zahraničního obchodu činil 124 mld. Kč a obrat zahraničního obchodu dosáhl  4,9 bilionu Kč

„Prosperita otevřené české ekonomiky do značné míry závisí na vývozu. I když si tuzemský export vede v posledním období dobře, firmy se vzhledem k rostoucí konkurenci musí ještě lépe naučit využívat možnosti, které se na zahraničních trzích nabízejí. Jsme proto velmi rádi, že můžeme prostřednictvím těchto seminářů českým podnikům pomoci. Hospodářská komora České republiky tím přirozeně navazuje na své další aktivity v podpoře exportu a může se přitom opřít
o své silné zastoupení v jednotlivých regionech,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

RHK4

Účastníky semináře v Brně přivítal Miroslav Hošek, předseda Regionální hospodářské komory Brno. „Seminář na podporu exportu hostíme na Výstavišti, které jako místo kontaktů tuzemských a zahraničních firem hraje v českém vývozu důležitou roli. Jsem rád, že semináře se účastní nejen již zavedené firmy a současní exportéři, ale získat užitečné informace o možnostech vývozu od odborníků přišli i zástupci nových firem, které o exportu teprve uvažují,“ řekl předseda Hošek.
„Také prosperita našeho regionu a úspěch brněnských firem závisí na exportu a schopnosti uplatnit se na zahraničních trzích. Například v Brně vznikly nové, dravé firmy, vytvářející produkty s vysokou přidanou hodnotou. Tyto původně malé a relativně nedávno založené podniky již dokázaly expandovat a uspět na mnoha zahraničních trzích, jejich důležitost pro regionální ekonomiku přitom roste,“ dodal předseda Hošek.

„Poznatky ukazují, že každá koruna vložená do podpory exportu se do roka vrátí jedenapůlkrát,“ říká ředitel Odboru evropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu Martin Pospíšil. „Aby naše země dlouhodobě prosperovala, je potřeba, aby se české firmy ve vývozu neorientovaly jen na země EU, ale aby se svými výrobky a službami více zaměřily i na perspektivní mimoevropské trhy jako je Indie nebo Brazílie. Je také zjevné, že čeští exportéři mohou zůstat dlouhodobě konkurenceschopnými jen tehdy, když se více zaměří na výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou informační technologie, nanotechnologie, nebo biotechnologie,“ dodal  Martin Pospíšil. Právě Ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti dopracovává Strategii konkurenceschopnosti ČR a novou Exportní strategii, které chtějí českým exportérům s dosažením těchto cílů pomoci.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...