Brno podpoří projekt Kontakt-Kontrakt na pomoc malým a středním podnikům

Brno, 8. června 2020 – Pomoci uspět místním malým a středním podnikům na trhu, podpořit konkurenceschopnost, inovace a obchodní příležitosti jihomoravských firem a jejich spolupráci v kontextu současné krizové situace a následně co nejrychleji rozhýbat podnikání. Takové ambice má projekt nazvaný Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt, který brněnští radní doporučili zastupitelům finančně podpořit částkou dva miliony korun.

kontakt kontrakt

„Podporou projektu Kontakt-Kontrakt částkou dva miliony korun představíme město jako atraktivní destinaci pro podnikání. Posílíme kapacity místních podniků v oblasti výzkumu a inovací, dosáhneme rozvoje inovativních firem prostřednictvím propojení, testování a další spolupráce se zástupci místního vědecko-výzkumného sektoru. A je to také příležitost k zapojení společností vlastněných městem Brnem ve formě poptávaných zakázek či nabízených služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Platforma Kontakt-Kontrakt vytvoří podmínky pro vzájemné propojení podnikatelů v Brně a Jihomoravském kraji, což podpoří jejich soběstačnost v rámci regionu. Projekt tak reaguje na situaci v souvislosti s pandemií covid-19, která narušila funkční odběratelsko-dodavatelské vztahy. Firmy orientované na obchodní vazby se zahraničím ztratily odbyt či jim chybí komponenty pro výrobu, což vedlo k jejímu omezení.

„Z tohoto důvodu Regionální hospodářská komora Brno navrhuje tento nástroj, který navazuje na již existující úspěšnou kooperační platformu využívanou každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Tato platforma bude rozšířena na kontinuální virtuální tržiště. Současně bude doplněna o poskytování asistenčních služeb Regionální hospodářskou komorou Brno. Využití služeb projektu bude pro všechny malé a střední podniky, univerzity a vědecko-výzkumná centra z Brna a Jihomoravského kraje zdarma,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Předpokládá se zapojení cca 500 subjektů z regionu.

Do projektu, který potrvá od 1. července 2020 do 30. června 2021, se mohou zapojit fyzické a právnické osoby (prioritně malé a střední podniky se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Brně či Jihomoravském kraji), vysoké školy, vědecko-výzkumná centra, další tuzemské a zahraniční firmy a klastry. Přínosem pro ně bude navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery, využití dočasně volných pracovních a firemních kapacit a snadnější přístup k podnikům a vědcům v konkrétním oboru. Regionální hospodářská komora Brno jedná o podpoře projektu i ze strany Jihomoravského kraje.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...