Brněnská obchodní mise se prezentuje na veletrhu v Lipsku

Brno, 15. listopadu 2022 - Zástupci města, Regionální hospodářské komory Brno a vybraných malých a středních společností se 15. a 16. listopadu účastní veletrhu AIRCRAFT Supplier Summit & Exhibition v Lipsku. Tato cesta se věnuje rozšíření mezinárodních podnikatelských aktivit v leteckém průmyslu.

lipsko

Brno podporuje malé a střední podniky v regionu v oblasti zahraniční spolupráce a vývozu. Tato činnost je součástí strategie Brno 2050 a jejího vlajkového projektu Podpora podnikání v Brně. „Zástupci města, Regionální hospodářské komory a hlavně vybrané malé a střední společnosti aktuálně reprezentují Brno na veletrhu AIRCRAFT Supplier Summit & Exhibition v Lipsku. Tento typ obchodní mise je jedním ze stěžejních nástrojů, které umožňují osobní setkání s potenciálními zahraničními partnery, prezentaci firem i města, a podporuje tak exportní schopností brněnských podnikatelů,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Navíc se akce koná v saském Lipsku, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, a dokonce v příštím roce budeme slavit 50. výročí partnerství.“

Záměrem projektu Podpora podnikání v Brně, na němž město spolupracuje jak s Regionální hospodářskou komorou Brno, tak s Jihomoravským krajem v rámci společné Regionální inovační strategie je rozvíjet úzkou vazbu mezi jednotlivými subjekty (organizace veřejné správy, diplomatické úřady, podnikatelská sdružení a asociace, specializované instituce či agentury apod.) při rozvíjení zahraniční spolupráce podniků a výzkumných institucí, které mají sídlo na jižní Moravě. Tato soustředěná spolupráce představuje ekonomický, inovační a technologický potenciál města Brna v zahraničí.

Zdroj: TIS MMB


Související články: