RHK Brno má nové vedení

Brno, 11. března 2011 - Za svého nového předsedu si delegáti Regionální hospodářské komory zvolili na počátku března pana Miroslava Hoška, dlouholetého člena RHK Brno a úspěšného manažera firmy Hošek Motor a.s. „Komora bude tím, čím ji lidé, které sdružuje, udělají“, jasně nastínil, co je motorem dějství a určujícím prvkem pro budoucnost RHK Brno. Ve svém slovu však šel ještě dále.

Onderka

„Těším se na budoucí spolupráci a to, jak komoru posuneme ještě blíže jejím členům a ještě dál v jejím zaměření“, uzavřel Hošek svoji úvodní řeč na postu nového předsedy RHK Brno.

Pozvání čestného hosta tentokráte přijal primátor města Brna pan Roman Onderka, jenž po úvodní zdravici seznámil přítomné se záměrem města i nadále podporovat firmy za využití čerpání prostředku z dotací a fondů. „Brno je vnímáno jako nejúspěšnější město v Evropě z hlediska čerpání dotací a rozvojových programů“, zmínil primátor ve své řeči, přičemž současně pochválil roli Komory v rámci její funkce mediátora mezi firmami a správou. Přítomným také přiblížil svoji roli na nadcházejícím veletrhu MIPIM v Cannes. „Chci do Brna přivést další investory a ti s sebou nepřivedou svoje zaměstnance, ale zřídí pracovní místa“, zdůraznil význam příchodu dalších investorů do městských zón pro trh práce.

Stávající předseda RHK Brno pan Karel Minařík v úvodu své řeči shrnul dosavadní Komorou realizované projekty a záměry a zdůraznil význam rozvoje spolupráce univerzit s podniky. „Komora je vnímána jako uznávaný partner“, pochvalně zmínil obecné povědomí o úřadu, s nímž spjal 9 let svého působení ve funkci předsedy. „Komora v roce 2010 obsloužila na 15.000 klientů“, kvantifikoval objem poskytnutých služeb RHK Brno.

Předseda Krajské hospodářské komory, pan Michal Štefl zmínil příkladný pohled na Regionální hospodářskou komoru Brno nejen v rámci jižní Moravy ale i v celorepublikovém rámci: „Výsledky RHK jsou rozsahem i obsahem výjimečné, a to nejen v rovině regionální, ale i celorepublikové.“

Rozhodujícími projekty se i v roce 2011 stávají Salon obchodních příležitostí 2011, umožňující  vyhledávání nových zakázek i zákazníků, a projekt spolupráce univerzit a podnikatelů, spolu s připravovanou publikací, v níž zapojené firmy mohou prezentovat svoje potřeby a také činnost, jíž se zabývají, ve spolupráci s VUT v Brně. Největším projektem je Vzdělávání ve stavebnictví, ve kterém je aktuálně zapojeno 109 firem a pořádaná školení již navštívilo na 6700 účastníků.


Foto: RHK Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...