Firma CCI se stala novým nájemcem v CTParku Brno Jih

Firma CCI, výrobce ventilů pro energetiku, ropný, plynárenský a papírenský průmysl, oficiálně zahajuje výrobu v nových prostorách v CTParku Brno Jih v Brně-Tuřanech. Firma si pronajala zhruba 16 tisíc metrů čtverečních v této nové hale.
„Výrobní prostory o ploše okolo třinácti tisíc metrů čtverečních jsou plně přizpůsobeny požadavkům CCI, včetně jeřábových drah a mostů. Některé z nich mají nosnost až 25 tun. Upraveny a vylepšeny byly také podlaha a další prvky. Kanceláře o ploše asi 2600 metrů čtverečních byly CCI postaveny na míru,“ říká Jaroslav Kaizr z průmyslového týmu Cushman & Wakefield, který se na transakci podílel.
Pro umístění této provozovny zvažovala firma CCI různé lokality ve střední Evropě a pro Brno se rozhodla díky jeho strategickému umístění a blízkosti k největším klientům.
„CCI už v Brně měla zkušený tým, ale původní prostory neumožňovaly expanzi firmy. Na brněnském trhu průmyslových nemovitostí není snadné vybírat, protože nabídka moderních objektů k pronájmu je velmi omezená. Cushman & Wakefield zpracovali pro CCI detailní analýzu trhu a vyhledali všechny dostupné prostory s možností nastěhování ve stanoveném časovém limitu. Následně napomáhali se zajištěním prostor pro CCI včetně vyjednání obchodních, technických a právních podmínek. Ze všech nabídnutých variant si CCI vybrala CTPark Brno Jih. Prostory jsou připravené k zahájení provozu a CCI se již nastěhovala do nových kanceláří,“ říká Jaroslav Kaizr.

  • Astrovíkend v Lužánkách 15. - 16. dubna 2023

    Astrovíkend v Lužánkách 15. - 16. dubna 2023

    Tradiční zážitkové setkání za účasti známých osobností ve svém oboru, s pestrým programem. Těšit se můžete na poradny alternativní medicíny, výklady karet a snů, měření aury, feng-shui, automatickou kresbu, čtení z ruky a mnoho dalšího. Součástí festivalu jsou meditace, workshopy, očistné rituály a zajímavé přednášky. Prezentace rukodělné...
   

Vila Tugendhat získala peníze na rekonstrukci

Vracíme památky do života. Tak zní název programu Ministerstva kultury ČR, do něhož je zapojena také rekonstrukce brněnské vily Tugendhat. Do života se ji podaří vrátit díky dotaci 156 milionů korun, kterou získala v rámci Integrovaného operačního programu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace slavnostně podepsal ministr kultury Václav Riedlbauch a brněnský primátor Roman Onderka ve středu 26. května na Nové radnici. „Peníze budou využity nejen pro město a Českou republiku, ale i pro celý svět, protože vila Tugendhat patří mezi světové dědictví UNESCO,“ připomněl primátor Onderka. Cílem projektu je rozvoj Studijního a dokumentačního centra a modernizace jeho zázemí, kterým je přímo vila Tugendhat. Z celkových způsobilých výdajů poskytne 85 % Evropská unie, 15 % státní rozpočet. Obnova architektonického skvostu by měla skončit v únoru 2012.
   

Chystá se projekt senior pasů

Rada Jihomoravského kraje schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení realizace projektu Senior pasy. Senior pas bude obdoba již fungujících rodinných pasů. Půjde o slevovou kartu, která seniorům umožní finanční zvýhodnění v oblasti zboží a služeb zaměřených právě na seniory a na jejich sociální a kulturní potřeby. Cílovou skupinou budou občané s trvalým bydlištěm na jižní Moravě starší šedesáti let. Principem je vytvoření systému poskytování slev ve výši nejméně pěti procent v oblasti zboží a služeb. Zapojení do tohoto systému bude bezplatné jak pro seniory, tak pro poskytovatele, kteří budou svoje služby a zboží nabízet. Půjde například o pečovatelskou službu, lázeňství, wellness, stravování, cestování, ubytování, knihkupectví, muzea, galerie, spotřební nákupy nebo zdravotnictví.
   

Rada schválila smlouvu na realizaci projektu Tramvaj Plotní

Město Brno začíná realizovat projekt, jehož cílem je vytvořit tramvajové spojení pro vznikající Jižní centrum a zlepšit tramvajovou trasu do Komárova. Projekt Tramvaj Plotní představuje soubor staveb v celkovém rozsahu finančních prostředků dvě miliardy korun. Zahrnuje kompletní rekonstrukci ulic Plotní a Dornych včetně oprav inženýrských sítí, přeložku tramvajové trati z ulice Dornych na Plotní a v ulici Dornych vytvoření čtyřproudové komunikace. Předpokládaný termín realizace stavby je v letech 2010 až 2016.
Rada města Brna 25. května schválila smlouvu se Sdružením pro Tramvaj Plotní zastoupeným firmou D.I.S. v objemu 263 104 627 korun na tzv. nultou etapu stavby Tramvaj Plotní. Zhotovitel provede demolice více než třiceti objektů především v oblasti ulic Dornych a Plotní, aby tak připravil prostor pro vlastní realizaci tohoto projektu. V rámci této etapy bude také rekonstruovat kanalizaci v oblasti Komárovského nábřeží, konkrétně od vyústění do Ponávky, respektive napojení na stávající kanalizační sběrač (stoku „B“) po ulici Svatopetrskou. V rámci obnovy kanalizace bude v území zachována jednotná kanalizační soustava. Dojde k vybudování veškerých souvisejících kanalizačních objektů a propojení kanalizace na budoucí retenční nádrž Jeneweinova.
   

Brněnský drak dokončil železniční stavbu

Sdružení stavebních firem s názvem Brněnský drak, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS a Skanska, dokončilo první část odstavného nádraží v Brně. Odstavné nádraží je umístěno v lokalitě nynější železniční stanice Brno – Horní Heršpice a je samostatným technickým a provozním celkem v rámci železničního uzlu Brno. Po úplném dobudování (druhá etapa se již připravuje) bude sloužit pro komplexní provozní ošetření a odstavování vlakových souprav, elektrických jednotek i samotných lokomotiv. Investorem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
Cílem stavby bylo vybudování myčky kolejových vozidel včetně potřebného technologického kolejiště, odstavného kolejiště, rekonstrukce a rozšíření trakční napájecí stanice Modřice, výstavba silničního podjezdu spojujícího ulice Sokolova a Bohunická, komplexu drážních zařízení pro zajištění bezpečného provozu (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá zařízení, trakční vedení a osvětlení), nové mostní objekty a pozemní komunikace v kolejišti, potřebné pozemní objekty pro novou technologii a vybudování přípojek a rozvodů technické infrastruktury. Celkové investiční náklady na realizaci stavby činí 3,1 miliardy korun. Příspěvek statutárního města Brna na vybudování podjezdu Sokolova představuje částku 188 milionů korun.
   

Spielberk Office Centrum slaví pět let

Spielberk Office Centre se brzy rozroste. Za několik týdnů bude zahájena výstavba třetí fáze projektu. Moderní administrativní komplex za dvě miliardy korun architektů ze Studia Acht si za dobu své existence získal pevné místo na mapě města Brna. Developer areálu, společnost CTP, zde vytvořil atraktivní zázemí pro řadu firem a jejich zaměstnanců. Nemalou pozornost věnoval také úpravám okolí budov prostřednictvím různých krajinných a vodních prvků, stezek pro chodce a jízdní kola a v neposlední řadě také lávkou přes řeku Svratku, která získala několik cen. „Za pět let existence Spielberk Office Centra se do něj nastěhovalo více než šedesát nájemců, kteří zaměstnávají téměř 2800 lidí,“ uvedl Remon Vos, generální ředitel CTP. „Od samotného počátku realizace bylo naším cílem, aby se Spielberk Office Centre nestal jen místem pro práci. Proto organizujeme různé akce pro místní komunitu, které se setkávají s velkým ohlasem,“ dodal Remon Vos.
Mezi nájemce centra patří jak velké nadnárodní společnosti, tak i menší podnikatelské subjekty typu advokátní kanceláře. Sídlo zde má například Honeywell, Lufthansa, SAP, ČSOB, Deloitte, Regus, GE Money Bank, Accenture, PORR. Nedávno přibyly také společnosti Miele a AVG.
   

Kraj ušetří díky centrálnímu nákupu energií více než 281 milionů korun

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 24. května oznámil výsledky výběrového řízení na dodávky elektrické energie a plynu na následující tři roky. Díky tomu uspoří kraj více než 281 milionů korun.
Společnost pro centrální nákup CEJIZA, která byla v rámci protikrizových opatření zřízena krajem za účelem centralizace nákupu všech krajských organizacích, na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru dodavatelů plynu a elektrické energie na následující tři roky. „Je to výborná zpráva pro Jihomoravský kraj a jeho občany. Celkově uspoříme 281 250 835 Kč. Jedná se o srovnání k cenám v letech 2009 a 2010. Takto definovaná úspora přinese Jihomoravskému kraji snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu ve výši zhruba třicet procent. Zadávací řízení bylo připravováno naprosto transparentně podle platného zákona o veřejných zakázkách, formou tzv. centralizovaného zadávání. Jeho podstatou je, že zakázku nevypisuje každá jednotlivá organizace, ale centrální zadavatel. Ten uzavírá smlouvu s vítězným dodavatelem elektřiny a plynu. Nakoupené komodity pak dále za stejnou cenu prodává dotčeným organizacím. Tento aspekt se ukázal jako zásadní, neboť pro dodavatele elektřiny a plynu byl vytvořen partner, který nabídl veřejnou zakázku na dodávku zemního plynu pro více než 460 odběrných míst s tříletou spotřebou plynu ve výši 550 GWh a v případě dodávky elektrické energie pro více než 650 odběrných míst s tříletou spotřebou 130 GWh. Tím bylo zároveň umožněno, aby vybraní dodavatelé zemního plynu a elektrické energie nabídli co nejvýhodnější ceny příslušné komodity,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
   

Radní schválili projekt na vybudování nového dětského hřiště

Rada města Brna podpořila projekt Dětská hřiště v parku Národního odboje při ulici Šelepova. Radní města schválili žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihovýchod na projekt, který je zaměřen na zlepšení technické i estetické úrovně parku, kdy dojde zejména k vybudování kvalitních dětských hřišť. Cílem projektu je změnit současný stav parku tak, aby odpovídal požadavkům na trávení volného času.
Jedná se o revitalizaci plochy o výměře 750 m2. Z toho 100 m2 bude představovat uzavřené hřiště pro menší děti ve věku 3 až 6 let a rozlohu 650 m2 bude mít hřiště otevřené pro větší děti ve věku 6 až 12 let. Mezi hlavní prvky hřiště pro větší děti bude patřit síťová pyramida doplněná houpačkou a provazovými průlezkami. Hřiště pro menší děti budou tvořit dvě oplocená hřiště a houpačka. Na jednom hřišti bude umístěno pískoviště a druhé hřiště bude vybaveno pružinovou houpačkou a pružinovými hopsadly. V rámci projektu je počítáno i s příslušným mobiliářem, lavičkami a velkoplošnými sedacími prvky – dřevěnými hranoly. Po dokončení stavebních prací bude okolní terén srovnán, vyčištěn a bude doset trávník.
Celkové výdaje projektu jsou 4 257 549 Kč včetně 20 % DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 3 446 132 Kč pro tento projekt, což činí 80,9 % z celkových výdajů projektu.
   

V Brně začínají regionální dny Dorothea

Majitelé sbírek mohou od 25. do 27. května v hotelu Continental navštívit znalce Dorothea, jedné z nejstarších aukčních síní na světě, aby zjistili, zda nabízené předměty mají šanci uspět na aukcích, kterých se účastní dražitelé ze všech koutů světa. Posuzování a přijímání uměleckých děl do aukcí Dorothea se uskuteční po všechny tři dny mezi 10. a 17. hodinou. Zájemcům budou k dispozici odborníci, kteří odhadnou, jestli by nabízený předmět uspěl na aukcích. „Regionální dny probíhají pokaždé formou osobních konzultací na exkluzivním místě, kde je zajištěna bezpečnost a diskrétnost. Pokud se objeví zájemce, který vlastní velmi cenné dílo či obsáhlou sbírku, naši experti jej mohou navštívit i u něj doma,“ uvádí Mária Gálová, ředitelka české pobočky Dorothea. Současně dodává: „Naši experti mají dostatek zkušeností a znalostí v oblasti výtvarného i užitého umění, nabízené dílo tak mohou posoudit přímo na místě. Ve složitějších případech, kdy pravost díla není možné do důsledku potvrdit či vyvrátit na místě, se s klientem domluví na následných laboratorních zkouškách.“
   

Strana 167 z 185