Radní Filip Chvátal se stane novým náměstkem primátorky

Brno, 30. ledna 2024 - Brněnští lidovci hlásí personální změnu na Magistrátu města Brna. Dosavadní 2. náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý oznámil svoji rezignaci k 30. lednu 2024. Jeho místo by měl obsadit dosavadní radní Filip Chvátal, který se Suchým dosud spolupracoval. Uvolněné místo radního pak zastane Petr Bořecký, který zároveň působí jako radní v městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Vše ještě musí posvětit Zastupitelstvo města Brna, které proběhne v úterý.

radni filip chvatal foto brno cz

V Radě města Brna zasedá se Suchým kolega Chvátal, který má na starosti participaci a prorodinnou politiku. Nově by měl zastávat oblast životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství a ponechá si také gesci prorodinné politiky. Chvátal také představil jeho priority v nových gescích.

„V oblasti životního prostředí nás v nejbližší době čeká hned několik výzev. Jako jednu z hlavních priorit vidím posílení recyklace v Brně. Chtěl bych, aby se nám podařilo otevřít Re-Use středisko včetně nábytkové banky a dalších komodit, jako mají například ve Vídni i v Ostravě. Rád bych se také zasadil o zlepšení efektivity třídění odpadů z hlediska vývozu, rozmístění nádob, ale také tím, že zvýšíme počet polopodzemních kontejnerů. Důležitá bude realizace nového kotle ve spalovně, jako stěžejního zdroje energie pro Brno, který je nízkoemisní a nízkonákladový,“ uvedl současný radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

„Prioritou je zpřístupnění a zmodernizování ZOO, tak aby byla co nejlépe sloužila návštěvníkům, zejména rodičům s dětmi a kočárky. Jedním z prvních kroků bude také dokončení původního pavilonu šimpanzů v brněnské ZOO a práce na její postupné intenzivní obnově včetně nového vstupu z Kníniček skrze všechny dostupné dotační tituly. Naprosto klíčová musí být komunikace a pomoc městským organizacím, které se starají o zeleň, to znamená Veřejnou zelení a Lesy města Brna,“ doplnil Chvátal.

„V Brně je stále obrovské množství často i malých ploch, které potřebují revitalizaci a přeměnu v místa plná zeleně a odpočinku pro místní obyvatele. Program nové parky pro Brno ale i spolupráce s participativním rozpočtem je právě nástrojem, kterým chceme Brno proměňovat k lepšímu. Velmi se těším, až se nám podaří zřídit první městskou komunitní zahradu. Její umístění momentálně hledáme. Hodláme také podporovat modrozelenou infrastrukturu na sídlištích. Dalším velkým projektem jsou i Holásecká jezera, která si zaslouží obnovu. Neposlední výzvou bude zlepšení ochrany zeleně už jen díky legislativním změnám, ale i novému standardu plánování stromořadí, “ uzavřel Chvátal.

Na uvolněné místo pro Chvátalovi, který se bude o post náměstka ucházet na zítřejším Zastupitelstvu města Brna zamíří Petr Bořecký, který převezme i městskou participaci se kterou už má osobní zkušenost.

„V minulosti jsem s kolegy Suchým a Chvátalem řešil hlavně sport, protože jsem sportovní trenér a vedu dětský futsalový tým. Participativní rozpočet ale dobře znám. Před pár lety se mi podařilo uspět v Dáme na vás, kde jsem v rámci 5. ročníku participativního rozpočtu získal přes 2300 hlasů pro kluziště v Zamilci, na kterém se už tuto zimu začalo bruslit. Díky tomu vím, čím si musí žadatel projít před přihlášením projektu, při získávání hlasů i v průběhu realizace. Tyto zkušenosti chci využít, aby v následujících letech byla co největší různorodost projektů, zapojilo se co nejvíce navrhovatelů a také přibývalo hlasujících,“ informoval současný radní MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Petr Bořecký (KDU-ČSL).

„S oběma kolegy jsem ale v užším kontaktu už delší dobu, aby měla personální změna co nejhladší průběh. Tuhle výzvu beru s pokorou. Do oblasti participace bych rád přinesl něco navíc pro žadatele. Jejím prostřednictvím chci zapojovat veřejnost do řešení nejrůznějších lokálních i městských témat. Díky úzkému kontaktu s navrhovateli, spolky, zájmovými skupinami i širokou veřejností chci šířit osvětu, jak mohou lidé podporovat své okolí i mimo participativní rozpočet. Díky tomu žadatel, který neuspěje neprohraje,“ uzavřel záležitost Bořecký.

Foto: brno.cz


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...