Kanalizaci a vodovod v ulicích Pod Kaštany a Šumavská čeká rekonstrukce

Brno, 30. ledna 2021 - Kanalizaci a vodovod v ulicích Pod Kaštany a Šumavská čeká rekonstrukce. O rekonstrukci se postará sdružení firem Dopravní stavby Brno a FIRESTA. Zmíněné sdružení předložilo ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Rekonstrukce plánovaná na 30 týdnů by měla stát více než 54 milionů korun.

vodovodni potrubi

„Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi celkem šest nabídek. Bohužel ne všechny splňovaly nezbytné náležitosti. Z těch, které byly v pořádku, vybrala komise společnou nabídku firem Dopravní stavby Brno a FIRESTA, která se ukázala být ekonomicky nejvýhodnější. Cílem prací, které letos chystáme v ulici Šumavské v úseku mezi Kounicovou a Pod Kaštany a v ulici Pod Kaštany v úseku mezi Šumavskou a Šelepovou, je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu. Díky rekonstrukci se zlepší odtokové poměry i zásobování pitnou vodou v lokalitě,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V rámci zakázky obě vybrané společnosti zrekonstruují přes 450 metrů kanalizace a 255 metrů vodovodu. Opraví i vodovodní a kanalizační přípojky. „V místě, kde kanalizace prochází pod tramvajovou tratí, bude použita bezvýkopová technologie, aby nebyl narušen provoz městské hromadné dopravy. Zahájení prací předpokládáme ve třetím čtvrtletí letošního roku. Zhotovitel má na dokončení celkem 30 týdnů. Vysoutěžená cena za práce je 54 752 568 korun bez DPH,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...