Město zmodernizovalo svůj varovný systém

Brno, 18. února 2020 - Brno dokončuje výstavbu moderního varovného a informačního systému, který bude upozorňovat na potencionální nebezpečí obyvatele ve 22 městských částech. V záplavovém území k tomu bude sloužit 78 sirén, z nichž bude většina schopna vysílat i hlasové informace. K tomu budou dnes třem městským částem předány mobilní sirény, které využijí místní jednotky dobrovolných hasičů.

brno mendlak

„Systém ochrany obyvatelstva byl zastaralý, a především nepokrýval celé ohrožené území. Díky jeho dobudování a modernizaci budeme moci varovat před nebezpečím více než 30 tisíc obyvatel, kteří bydlí v záplavových oblastech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Samotná výměna 28 starých, modernizace 30 stávajících a instalace 20 nových sirén začala v lednu 2019. Součástí realizace je i vybudování sítě převaděčů radiového signálu, přes které se bude z vysílacího pracoviště ovládat a monitorovat provozní stav všech sirén.

„Kromě výměny a instalace sirén jsme zřídili i hlavní vysílací pracoviště v budově Městské policie Brno. V Tuřanech a Chrlicích byl modernizován místní informační systém. Do těchto městských částí a do Černovic dnes odvezeme tři mobilní sirény, které předám jejich starostům. Následně je využijí místní dobrovolní hasiči. Ti již prošli školením, aby je uměli ovládat,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Jednotný systém plní funkci sirén celoplošně, tzn. spuštěním z jednoho centrálního pracoviště Hasičského záchranného sboru JMK. Současně se může do systému vstupovat z vysílacího pracoviště MP a ze vzdáleného pracoviště na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB a Odboru obrany MMB. Dále ho využije například i Povodňová komise města Brna pro jednotlivé městské části. Zároveň bude systém sloužit i pro jiné mimořádné události, tedy nejen za povodní.

„Vybudování varovného systému celkově vyjde na 28 milionů korun. Podařilo se nám získat podporu z evropských dotací (konkrétně z Operačního programu Životní prostředí), a to ve výši 70 % ze způsobilých výdajů, tj. 18 milionů Kč,“ dodal Petr Hladík.

Součástí projektu je také zpracování 22 digitálních povodňových plánů městských částí, na jejichž území bylo stanoveno záplavové území.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...