Brno chce oživit Arnoldovu vilu v sousedství Tugendhat

Brno, 24. července 2018 – Arnoldova vila v těsné blízkosti světoznámé Tugendhat, by mohla změnit tvář. Brněnští radní totiž pověřili Muzeum města Brna zpracováním žádosti na Norské fondy, ze kterých by bylo možné částečně zaplatit její rekonstrukci. V budoucnu by v ní pak mělo vzniknout Centrum dialogu – místo pro poznávání naší společné česko-německo-židovské historie, badatelské zázemí vily Tugendhat či expozice věnovaná brněnskému stavitelství.

vitla tugendhat

Arnoldova vila v Brně je v majetku statutárního města Brna a je svěřena do správy MČ Brno-sever. MČ Brno-sever obdržela z města investiční transfer 10 milionů Kč na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci Arnoldovy vily.

„Jsem ráda, že městská část iniciovala záchranu a obnovu Arnoldovy vily, která je už delší dobu nevyužita a zbytečně chátrá. Nyní soutěžíme projektanta, a pokud v roce 2019 uspějeme se žádostí o Norské fondy, můžeme začít budovu rekonstruovat,“ popisuje současné dění místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová.

„Za důležité pokládám, že v budoucnu můžeme vytvořit funkční celek tří vedle sebe stojících vil – vily Tugendhat, vily Löw-Beer a právě Arnoldovy vily, kudy bude možné volně procházet z Drobného na Černopolní, bude se zde možné zastavit na kávu a Arnoldova vila ožije všemožnou kulturní a společenskou náplní,“ doplňuje.

V objektu se předpokládá fungování kulturně-historické a muzeální instituce s názvem „Centrum dialogu“. „Pro vypracování detailního projektového záměru obsahu Centra dialogu Rada města Brna zřídila pracovní skupinu ze zástupců památkářů, muzejníků či spolků, která se pravidelně schází, jedno jednání se uskuteční zrovna dnes. Cílem je optimálně využít stávající objekt – kromě zamýšleného artlabu či knihovny zde předpokládáme vznik muzea stavitelství 19. století, včetně proměnných výstav věnovaných osobnostem z českého, židovského a německého etnika – stavitelů 19. století, kteří Brno významné ovlivnili. Ideální možností, jak zajistit významné kofinancování pro záchranu tohoto objektu, který v minulosti sloužil pro školství, jsou Norské fondy,“ upřesňuje první náměstek primátora Petr Hladík.

„Obnova Arnoldovy vily navazuje na dosavadní činnost města, kdy se snažíme ukazovat (například ve spolupráci se spolkem Meeting Brno), že zde vedle sebe dlouhou dobu žily různé národnosti – česká, židovská a německá. S tím souvisí i možnost využití Arnoldovy vily pro Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Potenciálním správcem objektu bude Muzeum města Brna, které nyní zajistí spolupráci se zahraničním partnerem projektu a zpracování projektu k žádosti o podporu prostřednictvím externího projektového manažera tak, aby bylo možné v řádném termínu, tj. v prvním čtvrtletí roku 2019, podat žádost,“ uzavírá náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan.

V minulém období čerpání Norských fondů bylo možné na projekt získat až 1,2 milionů euro. Podmínky letošní výzvy budou zveřejněny na podzim tohoto roku. Arnoldova vila stojí v nejstarší vilové kolonii v Brně, která byla založena počátkem šedesátých let 19. století na svazích Černých Polí nad lužáneckým parkem. V roce 1951 bylo rozhodnuto o úpravě vily pro potřeby mateřské školy, která zde fungovala do roku 2013. V roce 2010 byla vila prohlášena kulturní památkou. Roku 2016 vznikl v Brně spolek Kulturní centrum Josefa Arnolda, iniciující záchranu vily.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...