Brno chce být městem bez překážek a bariér

Brno, 16. února 2017 - Osoby se zdravotním postižením musejí často čelit nástrahám, které jim připravuje okolní svět. Pro tyto osoby představuje problém především přístupnost veřejných míst. Město Brno chce být přívětivé pro osoby s pohybovým postižením a z toho důvodu zřídilo Poradní sbor pro bezbariérové Brno.

vozickar znacka signal ulice

„Poradní sbor pro bezbariérové Brno při Radě města Brna sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Poradní sbor bude průběžně sledovat a hodnotit vývoj v oblasti přístupnosti ve městě a bude dávat podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblastech, které se týkají přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mezi další činnosti sboru bude patřit např. připomínkování záměrů města Brna, jeho organizací a dalších předložených materiálů z hlediska bezbariérovosti nebo konzultování projektové dokumentace prostřednictvím kompetentních osob či institucí zajišťujících dohled nad průběhem staveb a účast na stavebních řízeních. Dále bude koordinovat rozvojové a investiční záměry na úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, organizacemi města a městskými částmi v oblasti bezbariérovosti.

„Členové sboru jsou kromě zástupců z vedení města Brna, magistrátních odborů a městských firem i zástupci z organizací sdružujících lidi s různým zdravotním postižením, jako je např. Poradenské centrum Alfons, Teiresiás, Tyfloservis, Unie neslyšících Brno a NIPI Brno,“ dodává Petr Hladík.

Nedílnou součástí bude také spolupráce se zástupci cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny atd.) na řešení konkrétních problémů. Poradní sbor bude také projednávat a posuzovat projekty v rámci programu lehce odstranitelných bariér a následně bude navrhovat financování těchto projektů.

Pro potřeby občanů města Brna byla zřízena emailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , na kterou je možné zasílat podněty k bezbariérovým úpravám ve městě Brně. Tyto podněty budou postupně projednávány a vyhodnocovány Poradním sborem pro bezbariérové Brno a následně ve spolupráci s vlastníky a správci řešeny. 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...