Základní škola na Horáckém náměstí bude bezbariérová

Brno, 8. února 2017 - Rada města Brna odsouhlasila podání žádosti o dotaci na vytvoření bezbariérového přístupu na Základní škole Horácké náměstí. Doplní tak stávajících 22 plně bezbariérových městských škol. Díky dotaci, která bude předložena do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, bude zajištěna dostupnost a bezbariérovost základní školy. Cílem tohoto projektu bude vyřešení situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jde o imobilní žáky či s různými pohybovými potížemi.

koleckove kreslo disabled

Kromě bezbariérovosti zajistí dotace také zajištění odpovídající kapacity, které umožní kvalitní výuku odpovídající standardům a revitalizaci zeleně. „Předpokládané celkové náklady na projekt činí 5,4 milionů korun, z čehož téměř 4,9 milionů korun pokryje získaná dotace. Zbytek projektu zaplatí městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,“ vysvětlil první náměstek primátora Petr Hladík.

U všech projektů, které v poslední době schválila Rada města Brna a které se týkají stavebních úprav mateřských či základních škol ve městě, se již počítá s bezbariérovým přístupem. Město se tak snaží zajistit rovný přístup ke vzdělávání všem žákům. V Brně navštěvuje běžné třídy 15 žáků se sluchovým postižením, 5 žáků s očním postižením a 29 žáků tělesně postižených.

Zdroj: MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...