O nové podobě parku na Moravském náměstí rozhodne soutěž

Brno, 7. července 2016 - Radní městské části Brno-střed schválili návrh záměru architektonicko-urbanistické soutěže „Park na Moravském náměstí v Brně". Petr Bořecký, jeden z radních městské části Brno-střed k záměru soutěže uvedl, že park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města. Návrhy by měly určit jasné vymezení pěších tras, navazující na relaxační plochy zeleně. Může být doplněn vodními prvky, kavárnou a místy pro instalaci venkovních výstav. Záměrem města je také zřídit dle historické stopy pěší propojení do ulice Mášovy. Započetí rekonstrukce je předběžně plánováno na počátek roku 2018.

Moravske namesti350, Millenium187 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons

Park na Moravském náměstí je významným prvkem městské struktury a tvoří jedno z centrálních prostranství města Brna, na které chce městská část Brno-střed zaměřit svou pozornost. Je křižovatkou významných pěších tras, přičemž hlavní kompoziční a pohledovou osu parku na Moravském náměstí vytváří Rašínova třída ústící do prostoru MHD Joštova a Česká. Podél parku vybíhají z centra města významné radiály ulice Kounicova a Lidická.

Náměstí mnoha jmen – věděli jste, že Moravské náměstí bylo dříve:

  • začátkem 19. století - Dikasterialplatz, též Dikasterialhausplatz (Dikasteriální náměstí)
  • od 19. 7. 1860 - Lažanskýplatz + Am Kiosk (Lažanského náměstí + Na kiosku)
  • od 15. 12. 1915 - Kaiser-Josef-Platz + Am Kiosk (náměstí Císaře Josefa + Kiosk)
  • od 30. 12. 1918 - Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
  • od 6. 12. 1935 - Lažanského náměstí + Švehlova (Lažanskýplatz + Švehlagasse)
  • od 17. 3. 1939 - Lažanskýplatz + Švehlagasse - Lažanského náměstí + Švehlova
  • od 19. 3. 1939 - Adolf-Hitler-Platz + Am Kiosk - náměstí Adolfa Hitlera + Kiosk
  • od 10. 5. 1945 - Lažanského náměstí + Kiosk
  • od 25. 9. 1946 - náměstí Rudé armády
  • od 25. 5. 1990 - Moravské náměstí

Moravske namesti-hist02

,,V 19. a 20. století se park na dnešním Moravském náměstí stal místem souboje různých ideologií. Reprezentantem německého etnika v Brně se stal Německý dům, vystavěný v centrální ploše náměstí na konci 19. století jako protiváha českému Besednímu domu. V průběhu jeho existence byl objekt centrem německé vzdělanosti a kultury, ale během protektorátu také symbolickým místem nacistické germanizace Brna. Právě proto se jeho další existence po válce stala nežádoucí a objekt byl zlikvidován. Jeho trosky pak nuceně odklízeli brněnští Němci. Po válce a zejména pak po roce 1948 toto místo ovládla nová ideologie, která zde nechala zbudovat jednak pomník Rudoarmějce a později také sousoší Komunisté na znamení svého konečného vítězství," informoval Michal Doležel, zastupitel a člen Rady městské části Brno-střed.

Moravske namesti-hist

,,Před samotnou rekonstrukcí parku proběhne důkladný průzkum fragmentů Německého domu, které zde zůstaly pod povrchem, především pak sklepení objektu, které bylo po válce zahrnuto. V rámci rekonstrukce parku se počítá s připomínkou Německého domu. Formu této retrospektivy necháváme volně na účastnících architektonické soutěže," upřesňuje Michal Doležel.

Moravske namesti-hist03

Odkaz komunistů

Dne 27. 10. 1946 byl v parku odhalen základní kámen pro připravovaný pomník T. G. Masaryka autorů Jaroslava Frágnera a Vincence Makovského, ale k jeho postavení nikdy nedošlo a základní kámen byl po nástupu komunistů k moci v roce 1948 odstraněn.

V letech 1970-1972 bylo prostranství náměstí upraveno a v jeho středu byl umístěn pěticípý bazén s vodotryskem a za ním umístěno a v roce 1973 odhaleno sousoší Komunisté, jež vytvořil sochař Miloš Axman, M. Moráň a R. Bartková. Toto sousoší však bylo v roce 1990 také odstraněno a zůstal jen bazén jako prázdná betonová nádrž.

Úvodní foto: Moravské náměstí, autor Millenium187 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons
Historické pohlednice: autoři neznámí

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...