Brno má nové centrum: Otevřenou zahradu

Brno, 26. února 2013 - Co mají od letošního roku společné Údolní ulice a hrad Špilberk? Otevřenou zahradu – prostor plný inspirace, který pro všechny obyvatele i návštěvníky Brna postavila na svých pozemcích Nadace Partnerství.

Otevrena-zahrada-areal 250

Pod názvem Otevřená zahrada se skrývají dvě věci: moderní pasívní budova poradenského centra, která svou zelenou střechou vrůstá do špilberského svahu, a okolní zahrada s 12 hravými stanovišti určenými především pro vzdělávání žáků základních škol. V Otevřené zahradě nabízí brněnská nadace veřejnosti, školám i podnikatelské sféře unikátní zázemí pro tvůrčí poznávání přírodních souvislostí, ukázku využití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí i atraktivní prostor k odpočinku.

„Budova poradenského centra využívá nejmodernějších technologií, na jejich instalacích se účastnila řada velkých i menších firem. S jejich pomocí chceme vzdělávat a inspirovat také další investory ze soukromé i veřejné sféry, aby při svých záměrech nových staveb i rekonstrukcí zohledňovali dlouhodobé spotřeby energií, vody i celkové zátěže na životní prostředí a nejen okamžité náklady na výstavbu," uvádí ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Jeho funkční náplní je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací. Navíc je možné si v něm pronajmout konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí.

pasivni-budova250Investoři mají v nízkoenergetické budově
poradenského centra skvělou inspiraci

Budova je unikátní nejen svou energetickou spotřebou, která je na 37 procentech normového požadavku pro pasívní budovy: oproti normě ≤120 kWh/m2/a je její měrná spotřeba primární energie na vytápění, chlazení, větrání a osvětlení 44,7 kWh/m2/a. Tím se budova Otevřené zahrady stává energeticky nejúspornějším objektem administrativního charakteru v České republice. Díky tepelným čerpadlům využívá pro vytápění i chlazení obnovitelné zdroje, dále veškerou dešťovou vodu i větší část šedé vody. Kvalita nové pasívní budovy je prověřena nezávislými měřeními těsnosti (opakovaný „blow door test"), průkazem energetické náročnosti v třídě A a do poloviny roku 2013 bude také dokončena certifikace LEED.

Otevřená zahrada v roce 2013

„Naším cílem je, aby v Otevřené zahradě bylo co nejvíce živo. Chceme z ní udělat vyhledávaný cíl dětí i jejich učitelů, brněnské veřejnosti, zástupců firem, veřejné správy i odborníků," říká koordinátorka Hana Pospíšilová z Nadace Partnerství. Na konci ledna začíná v poradenském centru přednáškový cyklus Kvalitní budovy, který je určen všem zájemcům z řad odborné veřejnosti. Jeho úvodní seminář povede prof. ing. Jan Tywoniak z ČVUT v Praze. Semináře pro veřejnost poběží od začátku února. Od března oživí zahradu kolem budovy poradenského centra školní třídy, které se už teď mohou objednávat na vzdělávací programy, jejichž garantem je brněnská Lipka. Na jaře zpřístupní nadace prostor Otevřené zahrady také obyvatelům a návštěvníkům Brna. Pokračovat chce také v systematické spolupráci s vysokými školami mimo jiné tím, že veškerá data o provozních spotřebách a chování budovy bude poskytovat nejen veřejnosti, ale zejména brněnské VUT a pražské ČVUT.

stanoviste-kukohledy 468Od jara zpřístupní Nadace Partnerství veřejnosti celou Otevřenou zahradu

Investice do infrastruktury environmentáního vzdělávání by nebyla možná bez dotace z Operačního programu pro životní prostředí, podpory MŽP a SFŽP. I přes velký příspěvek z evropských fondů však Nadace Partnerství spolufinancuje celou investici téměř 15 milióny Kč z vlastního nadačního jmění a je zavázána ji udržovat pro osvětový účel po dobu dvaceti let. „To opravdu není jednoduchý úkol a pro udržení a rozvoj unikátního areálu je pro nás klíčová spolupráce s dalšími partnery – městem Brnem, Jihomoravským krajem, firemními partnery a dárci, vysokými školami, nevládními organizacemi, ale také s komunitou sousedů a okolních institucí," dodává k tomu Miroslav Kundrata.

Další vize? Otevřený Špilberk

konferencni-sal468Konferenční sál v poradenském centru je možné si pronajmout již teď

Vzdělávací zahradu nadace naplno otevře na jaře 2013. „Protože je její plocha omezená a náplň zaměřená hlavně na fyzikální obory, pustili jsme se do přípravy zemědělsko-biologického programu v sousedních zahradách, které jsou historickým majetkem řádu Milosrdných sester Karla Boromejského, a Nadace Partnerství si je pronajímá od Pozemkového fondu. Naším cílem je toto území se zapojením sousedů a partnerů proměnit v ekologickou městskou minifarmu a zpřístupnit veřejnosti. V samotném centru Brna tak může vzniknout unikátní propojení historie, kultury, přírody i moderních technologií," popisuje slibnou vizi Miroslav Kundrata.

Hana Pospíšilová, Nadace Partnerství
Foto Lenka Grossmannová

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...