Pacienti zavalili sv. Annu, přímou návštěvou specialistů šetří čas i peníze

Brno, 4. září 2012 (MEDIAFAX) - Lidé v Brně zahlcují s banálními zdravotními obtížemi pohotovostní službu v nemocnici u svaté Anny. Programově se tak prý vyhýbají dvojím devadesátikorunovým regulačním poplatkům a podle lékařů i zneužívají menší obsazenosti čekáren v podvečer, v noci a brzy ráno.

Kapacka-detail

Nárůst počtu pacientů na klinice u svaté Anny mezi sedmnáctou a sedmou hodinou, o víkendech a svátcích je dnes údajně až o polovinu vyšší než v předcházejících letech. "Závažným problémem je, že lidé obecně neznají či nerespektují organizaci pohotovostní služby v Jihomoravském kraji. Přímou návštěvou specializované ambulance fakultní nemocnice se pacienti ve velkém vyhýbají dvojí úhradě regulačního poplatku ve výši 90 korun, který by museli zaplatit v Úrazové nemocnici a pak následně i u svaté Anny. Zneužívají také menší obsazenosti čekáren ambulancí v podvečerních, nočních a brzkých ranních hodinách, a přicházejí bez doporučení lékaře často s banálními obtížemi," řekl  ředitel vysoce specializované kliniky v Pekařské ulici Petr Koška.

Lékaři od svaté Anny přitom tvrdí, že ústavou deklamovaná takzvaná svobodná volba lékaře platí jen v pracovní době, a "nikoliv pro lékařskou pohotovostní službu a neodkladnou péči indikovanou zdravotnickou záchrannou službou".

"Máme 115 lůžek a ve službě dva sloužící lékaře na standardních odděleních. Ti se v pohotovostní službě musí prioritně postarat o hospitalizované pacienty a pacienty přivezené zdravotnickou záchrannou službou," řekl přednosta druhé interní kliniky Miroslav Souček. Tím, že musí řešit mnohdy banální záležitosti také na ambulanci, hrozí zhoršení péče a dostupnosti lékaře pro hospitalizované pacienty a pacienty s akutním ohrožením zdraví či života. Zcela prokazatelně více než polovina pacientů, kteří navštíví fakultní nemocnici v "pohotovostní době" je na klinice neoprávněně a jejich ošetření mohli podle přednosty zvládnout lékaři na pohotovosti v městské Úrazové nemocnici.

Přednosta I. chirurgické kliniky u svaté Anny Ivan Čapov tvrdí, že lidé na jižní Moravě byli řadu let zvyklí, že pohotovost zajišťovaly všechny nemocnice. Dnes tomu tak už není. "Mimo ordinační hodiny, o víkendech a svátcích ošetřujeme často až čtvrtinu nemocných, která má být ošetřena jinde. Náš personál nahrazuje činnost lékařské pohotovostní služby na úkor pacientů, kterým má být čas lékařů a sester primárně věnován," tvrdí Čapov. Lidé v ambulancích musí navíc podle něj často čekat. "Je běžné, že se v průběhu noci provádí řada akutních operací. Není ojedinělé, že doba čekání na lékaře je následně předmětem stížností," dodal chirurg.

Ředitel kliniky u svaté Anny Petr Koška zároveň tvrdí, že Jihomoravský kraj, který je za organizaci systému zdravotnictví v regionu zodpovědný, navzdory urgencím lékařů nic neřeší. "Ze strany organizátorů zdravotnictví v Jihomoravském kraji se záležitost pohotovostní služby nemění ani přes naše opakované výzvy k řešení dlouhodobě neutěšené a již neúnosné situace, která dopadá na personál i ekonomiku fakultní nemocnice," tvrdí Koška. Nemocnice proto v úterý vyzvala prostřednictvím médií pacienty, aby navštěvovali ta lékařská zařízení, která podle jejich názoru mají.

"Je nezbytně nutné dostat do povědomí široké veřejnosti, že lékařská pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, jehož intenzita nevyžaduje přivolání zdravotnické záchranné služby. Nejde tedy o závažné postižení zdraví nebo přímé ohrožení života," řekl Koška s tím, že klasickou pohotovost na území města Brna poskytuje Úrazová nemocnice na Ponávce a Kolišti. Podle Košky je ovšem k diskusi, zda Úrazová nemocnice na poskytování péče pro 400 tisíc obyvatel Brna a okolí, sama stačí.

Jiří Nováček, ilustrační foto: Kryštof Turek

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...