Začaly opravy nejdůležitějších dálničních tahů. Jak se dotknou Brna?

Praha, 28. srpna 2012 (MEDIAFAX) – S koncem srpna a s příchodem září začne série oprav na nejdůležitějších dálničních tazích. Jde především o dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna a dále do Ostravy, dálnici D2 z Brna do Bratislavy a dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, informovalo v pondělí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

provoz_doprava

ŘSD chce tyto opravy dokončit do začátku zimního období. Nyní připravuje sérii několika oprav, které začnou v posledních dnech srpna a budou probíhat po celé v září. Větší část z nich se týká dálnice D1. "Opravy musíme zvládnout do začátku zimního období, tedy do poloviny listopadu. Začít proto musíme co nejdříve," říká mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Poslední letní událostí, kterou bylo ŘSD schopno respektovat a počkat zde s uzavírkami, byly závody Moto Grand Prix v Brně. Po nich chce ŘSD okamžitě začít s opravami.

Obavu mít nemusejí ani řidiči, kteří se budou vracet poslední prázdninový víkend do hlavního města Prahy. "Uzavírka v tomto směru u Brna bude řešena tak, aby průjezd do Prahy zůstal poslední prázdninový víkend veden standardním způsobem bez omezení,“ vysvětluje Vápeníková. Informace o všech připravovaných opravách je pro řidiče dostupná již od 20 srpna na dálničních informačních tabulích.

ŘSD pro následující týdny připravuje tyto opravy:

Z důvodu opravy betonové vozovky v km 210,6 -215,1 na dálnici D1 dojde ve směru jízdy na Ostravu k uzavření celého jízdního pásu, a to v termínu od 27.8. do 31.10. Doprava bude převedena do protisměrného jízdního pásu ve směrovém uspořádání 2+1, kdy se předpokládá v období od 27.8. až 12.9. vedení dopravy dvěma jízdními pruhy ve směru na Brno. Od 12.9. do 31.10. bude doprava vedena v režimu 2+1 s přehazováním, kdy se ve dnech středa – neděle upřednostní provoz dvěma jízdními pruhy ve směru na Ostravu. Zbylé dny bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích ve směru na Brno.

mapa1

 

V rámci opravy dálnice D1 mezi km 193 a 199, která bude složitá jak polohou v prostoru Brna a zdejšími vysokými intenzitami, tak svým rozsahem (kromě vozovek, dilatací mostů, tak i výměna veřejného osvětlení a velkoplošných dopravních značek), přistupuje ŘSD k zahájení první etapy pro opravu povrchu vozovky, která je rozdělena do čtyř fází:

I. Fáze - V km 196,2 - 193,8 ve směru na Prahu dojde k převedení jednoho jízdního pruhu do protisměrného pásu. Z důvodu načasování nejproblematičtější fáze uzavírky v režimu 2 plus 1 jízdní pruh na termín prodlouženého víkendu (28.9. - 30.9.) je nutno zahájit stavební práce již v termínu z 31.8. na 1.9., a to v nočních hodinách. Doprava bude zachována vždy ve dvou jízdních pruzích pro každý směr jízdy. Tato fáze potrvá do 10.9.2012.

II. Fáze – Ve druhé fázi bude doprava vedena ve stejném režimu jako v první fázi s tím rozdílem, že budou uzavřeny všechny nájezdové a výjezdové rampy na MÚK Brno-centrum přiléhající k levému pásu dálnice D1. Uzavřené rampy budou nahrazeny objízdnou trasou. Provoz na nájezdových a výjezdových rampách MÚK Brno-jih bude zachován. Oficiální objízdná trasa pro uzavřené větve bude vedena po dálnici D1 s otočením na následujících vhodných křižovatkách. Zároveň bude dopravním značením doporučováno řidičům osobních vozidel na trase D1 Vyškov - R52 Mikulov a opačně využít odklon přes dálnici D2 a silnici II/152 a vyhnout se tak uzavřenému úseku. Termín realizace 10.9.až 28.9.2012.

III. Fáze – Ve třetí fázi bude zcela vyloučený provoz v levém jízdním pásu. Doprava bude vedena v km 196,2 - 193,8 ve směrovém uspořádání 2+1, kde bude upřednostněn provoz 2 jízdními pruhy ve směru na Ostravu. Současně bude z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu uzavřena nájezdová rampa Brno – Praha na MÚK Brno-jih. Objízdná trasa je nahrazena rampami MÚK Brno-jih. Termín realizace: 28.9.-1.10. 2012.

IV. Fáze – Ve čtvrté fázi bude doprava vedena obdobně jako ve druhé fázi. Termín realizace 1.10. až 4.10.2012.

Další etapy opravy budou následovat v roce 2013

Součástí opravy dálnice D1 mezi km 193 a 199 v letošním roce je i oprava kolektorového pásu dálnice D2 v km - 0,250 – km 1,500 směr Bratislava. S ohledem na dopravní vytíženost úseku je oprava povrchu rozdělena do třech fází.

I. Fáze – V první fázi budou provedeny práce na opravě povrchu kolektorové vozovky dálnice D2 směr Bratislava v úseku km -0,250 až po km 0,400. Kolektor bude v úseku km -0,250 po km 0,250 zcela uzavřen a v úseku km 0,250 po km 0,400 budou práce probíhat pouze při levém okraji tělesa kolektoru a připojení rampy dálnice D1 vlevo (Praha – Bratislava) bude zachováno. V této fázi budou uzavřeny dvě rampy MÚK Brno-jih přiléhající ke kolektoru dálnice D2 vpravo, a to výjezdová rampa dálnice D1 Ostrava – Bratislava a nájezdová rampa dálnice D1 Brno – Ostrava. Objízdná trasa pro obě tyto rampy bude provedena pomocí ramp MÚK Brno-jih a ramp MÚK Brno- centrum. Termín realizace: 5.10. až 11.10.

II. fáze – ve druhé fázi budou provedeny práce na výjezdové rampě z dálnice D1 MÚK Brno-jih (Praha – Bratislava) a práce na kolektoru D2 vpravo v úseku km 0,250 až km 0,950. Práce na kolektoru v úseku km 0,250 až km 0,400 budou probíhat pouze při pravém okraji tělesa kolektoru. Dále bude kolektor v úseku 0,400 až km 0,800 zcela uzavřen po celou dobu provádění prací v rámci II. fáze. Pro provedení prací II. fáze v úseku km 0,800 po km 0,950 bude nutno kolektor v tomto úseku zcela uzavřít, čímž bude uzavřen příjezd k obchodnímu centru AVION Shopping Park z pravého pásu dálnice D2. Toto uzavření bude realizováno v délce 3 x 24 hodin. Objízdná trasa pro obchodní centrum bude vedena po dálnici D2 na MÚK Brno-Chrlice, kde bude doprava převedena do levého pásu dálnice D2. Objízdná trasa pro uzavřenou výjezdovou rampu z dálnice D1 MÚK Brno-jih (Praha – Bratislava) bude vyznačena v rámci MÚK Brno-jih. Termín realizace: 12.10.-19.10.2012.

III. fáze – Ve třetí fázi budou provedeny práce na kolektorové vozovce v úseku km 0,950 - 1,500. Provoz na tělese dálnice D2 směr Bratislava, přiléhající kolektoru, bude veden jedním jízdním pruhem. V dotčeném úseku bude kolektor zcela uzavřen, čímž bude uzavřen i výjezd z obchodního centra ve směru na Bratislavu. Objízdná trasa pro směr Bratislava bude vedena po D2 směr Brno, kde bude doprava na MÚK Brno-jih převedena z levého pásu dálnice D2 do pravého pásu směru Bratislava. Termín realizace: 20.10. až 26.10..

Z důvodu rekonstrukce mostu a opravy povrchu vozovky na dálnici D2 bude uzavřen od 25.8. do 2.12. pravý jízdní pás ve směru na Bratislavu v km 52,950 až 55,485. Doprava bude vedena ve směrovém uspořádání 2+1, kde budou upřednostněny dva jízdní pruhy ve směru na Brno.

Z důvodu opravy povrchu vozovky na dálnici D11, dojde ve směru jízdy na Prahu v km 18,6 - 13,3 k uzavření celého jízdního pásu, a to v termínu od 3.9. - 31.10.2012. Doprava bude převedena do protisměrného jízdního pásu ve směrovém uspořádání 2+1 s přehazováním, kdy se ve dnech čtvrtek – neděle upřednostní provoz 2 jízdními pruhy ve směru na Hradec Králové. Zbylé dny bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích ve směru na Prahu. Nájezdová větev MÚK Bříství (exit 18) ve směru na Prahu bude po celou dobu uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po přilehlé silnici II/611.

Petr Šour, mapa: ŘSD

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...