Výstavba Vírského vodovodu pod dálnicí D1 její provoz neomezila

Brno, 6. října 2014 - Bez jakéhokoliv omezení dopravy na D1 pokračuje výstavba Vírského oblastního vodovodu, která rozšiřuje přivaděč pitné vody z Bosonoh do Střelic. Nový úsek, s jehož budováním začal VOV, s.m.o., letos, bude sloužit především pro zásobování pitnou vodou obcí, které jsou členy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.

virsky vodovod pod dalnici d1

V rámci stavby bylo prozatím vybudováno 2,2 z celkových 4,5 kilometrů vodovodního potrubí. Stavba zahrnovala také položení potrubí o délce 56 metrů pod dálnicí D1 na 189. kilometru. „Veškeré práce probíhaly za plného provozu. Záměrně jsme zvolili právě metodu protlaku, abychom kvůli výstavbě vodovodního přivaděče nijak nekomplikovali už tak složitou dopravní situaci na D1,“ uvedl výkonný ředitel VOV, s.m.o., Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

Podobně ani tři další protlaky, které vedou pod místními komunikacemi, a to u železnice v Troubsku a na příjezdu do obce Střelice ve směru od Troubska, provoz na nich nezastavily, ani neomezily.

Projekt, podle kterého je vodovodní přivaděč zhotovován, velmi dobře zohlednil problematické úseky, jako je zasypaný rybník i část trasy kolidující s drážním tělesem, a díky tomu  nebylo narušeno pracovní tempo. „Nepřálo nám ani deštivé počasí, ale veškeré práce  stále zvládáme v souladu se stanoveným harmonogramem. Proto předpokládám, že termín dokončení v únoru 2015 dodržíme,“ doplnil výkonný ředitel.

Výstavba akce Napojení skupinového vodovodu Střelice byla zahájena začátkem roku 2014. Stavba je plně financována z finančních zdrojů sdružení Vírský oblastní vodovod – celkové náklady činí 84 miliony korun. Právě Střelicko dlouhodobě řeší možnosti navýšení odběrové kapacity a zajištění spolehlivé dodávky pitné vody ve vazbě na plánovaný rozvoj bytové a občanské zástavby, proto má přivedení vody z VOV velký význam z hlediska podpory rozvoje obcí v zásobované oblasti. Zájmový region má cca 6 tisíc obyvatel.

Vírský oblastní vodovod (VOV) patří s oběma vodovody z prameniště v Březové nad Svitavou k hlavním zdrojům pitné vody pro Brněnskou vodárenskou soustavu. Podílí se tak na dodávce vody nejen pro město Brno, ale i pro další lokality nejen v Jihomoravském kraji, ale i pro některé obce v kraji Vysočina. Jeho výstavba byla zahájena již v roce 1988 a jeho podstatná část, tj. přivaděč pitné vody z úpravny vody ve Švařci až do obce Těšany ležící na jihovýchod od Brna, byl kompletně dokončen v roce 2010.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...