Studie najde nejlepší řešení pro VMO i dopravní obslužnost Lesné veřejnou dopravou

Brno, 4. května 2023 - Příprava dvou důležitých dopravních projektů se posouvá kupředu. Brněnští radní schválili smlouvu na zpracování studie zabývající se křížením silnice I/42 (VMO) s tělesem železničního uzlu Brno (ŽUB) a také smlouvu na vyhotovení prověřovací studie, která se bude zabývat možnostmi dopravní obslužnosti sídliště Lesná veřejnou dopravou.

silnice most dalnice

„Studie Křížení silnice I/42 s tělesem ŽUB bude sloužit jako podklad pro projektovou přípravu staveb Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic i stavby městské infrastruktury v lokalitě Jižního centra. Prověří technické řešení mostního křížení velkého městského okruhu nad tělesem ŽUB včetně prověření dopadů do navazujících mimoúrovňových křižovatek na Heršpické a v prostoru za nádražím. Návrh řešení se bude snažit minimalizovat zásah do systému vleček, které v této lokalitě najdeme,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Dopravní studii vypracuje PK Ossendorf. Společnost už dříve zpracovávala materiál, ze kterého tato studie vyjde. „Tento zpracovatel je s územím seznámený a už dříve se podobnou problematikou zabýval. Díky tomu dojde k časové i finanční úspoře,“ doplnil Petr Kratochvíl. Společnost předložila nabídkovou cenu 975 000 korun bez DPH. Předpokládaný termín dodání je do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Další studie, tentokrát prověřovací, vznikne také k obslužnosti sídliště Lesná veřejnou dopravou. „Je nutné analyzovat možnosti. V současnosti je Lesná obsluhována tramvajemi a autobusy, nicméně to přestává kapacitně dostačovat rostoucí poptávce. Je tak nutné analyticky posoudit současnou situaci a navrhnout řešení, včetně různých možných variant dopravy,“ uvedl Petr Kratochvíl. Řešit se bude nejen katastrální území Lesná, ale také širší území. Z nabídek na zpracovatele studie schválili brněnští radní výběr společnosti Mott MacDonald CZ s navrhovanou cenou 270 000 korun bez DPH. Předpokládaný termín dodání je do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...