Stavba Dobrovského tunelů může pokračovat, silničáři se dohodli s aktivisty

Brno, 4. listopadu 2011 (MEDIAFAX) - Dostavbě Dobrovského tunelů v Brně, na které už několik let čekají obyvatelé domů v okolí i řidiči, by nemělo nic stát v cestě. Představitelé Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž v pátek s občanským sdružením blokujícím výstavbu uzavřeli smlouvu, v níž se aktivisté zavazují pracím nebránit. Jednání s občanským sdružením VMO Brno vedlo ŘSD několik měsíců. "Dohoda nemá vítěze ani poraženého. Největším přínosem bude pro obyvatele města a řidiče. Podpisem smlouvy o spolupráci jsme se významně přiblížili k dokončení celé stavby," uvedl šéf ŘSD René Poruba.

Dobrovskeho-tunely-brno

Dokument ukládá oběma stranám povinnosti, které se jejich zástupci svým podpisem zavázali splnit. Silničáři tak musí zajistit měření, které ukáže, jak moc hluk související s provozem v tunelech zatěžuje okolí. To by přitom mělo proběhnout ihned po zprovoznění nadzemní části stavby, jež by mělo vypuknout ještě před koncem května příštího roku. Na základě toho pak ŘSD navrhne a provede taková dodatečná opatření, která zajistí, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. ŘSD dále přislíbilo, že zkušební provoz v Královopolském tunelu zahájí nejpozději 31. srpna.

Smlouva silničářům ukládá i povinnost upravit dopravní značení tak, aby dálková doprava včetně směru od Žabovřesk na Svitavy a opačně směřovala přes hlavní tunelové objekty stavby a Svitavskou radiálu.

Aktivisté se naproti tomu zavázali, že už dále nebudou blokovat zprovoznění stavby a její kolaudaci a že do tří dnů od podpisu smlouvy podají návrh na zpětvzetí žaloby proti rozhodnutí ministerstva dopravy o změně a potvrzení stavebního povolení, které vydal krajský úřad. Spor o Dobrovského tunely se vlekl dlouhých šest let.

Veronika Žižlavská, ilustrační foto: Roman Fiša

Související články: