Stavba Dobrovského tunelů může pokračovat, silničáři se dohodli s aktivisty

Dobrovskeho-tunely-brnoBrno, 4. listopadu 2011 (MEDIAFAX) - Dostavbě Dobrovského tunelů v Brně, na které už několik let čekají obyvatelé domů v okolí i řidiči, by nemělo nic stát v cestě. Představitelé Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž v pátek s občanským sdružením blokujícím výstavbu uzavřeli smlouvu, v níž se aktivisté zavazují pracím nebránit. Jednání s občanským sdružením VMO Brno vedlo ŘSD několik měsíců. "Dohoda nemá vítěze ani poraženého. Největším přínosem bude pro obyvatele města a řidiče. Podpisem smlouvy o spolupráci jsme se významně přiblížili k dokončení celé stavby," uvedl šéf ŘSD René Poruba.

Dokument ukládá oběma stranám povinnosti, které se jejich zástupci svým podpisem zavázali splnit. Silničáři tak musí zajistit měření, které ukáže, jak moc hluk související s provozem v tunelech zatěžuje okolí. To by přitom mělo proběhnout ihned po zprovoznění nadzemní části stavby, jež by mělo vypuknout ještě před koncem května příštího roku. Na základě toho pak ŘSD navrhne a provede taková dodatečná opatření, která zajistí, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. ŘSD dále přislíbilo, že zkušební provoz v Královopolském tunelu zahájí nejpozději 31. srpna.

Smlouva silničářům ukládá i povinnost upravit dopravní značení tak, aby dálková doprava včetně směru od Žabovřesk na Svitavy a opačně směřovala přes hlavní tunelové objekty stavby a Svitavskou radiálu.

Aktivisté se naproti tomu zavázali, že už dále nebudou blokovat zprovoznění stavby a její kolaudaci a že do tří dnů od podpisu smlouvy podají návrh na zpětvzetí žaloby proti rozhodnutí ministerstva dopravy o změně a potvrzení stavebního povolení, které vydal krajský úřad. Spor o Dobrovského tunely se vlekl dlouhých šest let.

Veronika Žižlavská, ilustrační foto: Roman Fiša

Související články: