Ombudsman dostal v třetím čtvrtletí roku přes 1600 podnětů k prošetření

Brno, 31. října 2011 (MEDIAFAX) - Veřejných ochránce práv Pavel Varvařovský přijal ve třetím čtvrtletí roku 2011 celkem 1607 podnětů k prošetření. Oproti shodnému období loňského roku se zvýšil počet podnětů v oblasti veřejné správy o 491, informoval v pondělí Varvařovský. "Mimo působnost, kterou mi vymezuje zákon o veřejném ochránci práv, bylo přes 60 procent, což je zhruba na stejné úrovni jako za loňský třetí kvartál," uvedl ombudsman.

varvarovsky200

Varvařovský vydal od července do září také několik doporučení. Ministru financí zaslal zprávu ohledně videoloterijních terminálů. "Postup ministerstva považuji v celé řadě aspektů za nezákonný," sdělil veřejný ochránce práv. Podle něj ministerstvo při povolování videoloterijních terminálů nedbalo na řádné ustanovení loterijního zákona a nerespektovalo obecně závazné vyhlášky obcí regulující provozování výherních hracích přístrojů.

"Ministr financí mé závěry fakticky odmítl. Nevidí důvod přijímat opatření k nápravě a rušit rozhodnutí, která byla vydána v rozporu se zákonem o loteriích. Pokud však ministerstvo financí v návaznosti na existující obecně závazné vyhlášky nezahájí přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na územní samosprávu," upozornil Varvařovský.

Kancelář ombudsmana se zabývala i systémem Visapoint, který má cizincům umožnit zaregistrovat se k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo trvalý pobyt. U některých zemí to totiž nefungoval.

Varvařovský se také ohradil v případě záznamu o dopravní nehodě jako o překážce projednání přestupku. "Při drobné dopravní nehodě sepsali účastníci bez policie záznam. Stěžovatel, jehož syn byl jedním z účastníků, později vše oznámil na policii, protože posouzení viny na záznamu neodpovídalo nehodovému ději," vysvětlil ombudsman.

Policie po vyšetřování oznámila správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku, z nějž byl podezřelý druhý účastník nehody. Správní orgán oznámení odložil s odůvodněním, že vzhledem k sepsání záznamu o nehodě není dán veřejný zájem na projednání přestupku. "Sepsání záznamu o nehodě v žádném případě není překážkou pro vedení správního řízení. Úřady nakonec uznaly pochybení a slíbily nápravu v podobných případech," sdělil.

Ve třetím čtvrtletí pracovníci kanceláře ombudsmana navštívili v rámci dohledu nad omezováním osobní svobody také několik zařízení, v nichž se nachází děti na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost rodičů.

V rámci jarního výzkumu ohledně diskriminace v pracovní inzerci navázal veřejný ochránce práv pozdější spolupráci s internetovými portály, které práci nabízely. "Každý šestý inzerát obsahoval jeden nebo více diskriminačních prvků. Ukázalo se, že k tomu zadavatele vedl nedostatek informací v oblasti ochrany před diskriminací, nikoliv zlý úmysl," dodal Varvařovský.

Ten vydal také několik legislativních doporučení. Týkají se stanoviska vlády k návrhu na změnu zákona o správních poplatcích, o pozemních komunikacích, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a občanského soudního řádu a pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách. "Všechny mé návrhy Poslanecká sněmovna akceptovala," uvedl Varvařovský.

Lenka Horáková, foto: ochrance.cz 

Související články: