Stovky miliónů na pomoc rozvoji Brna

Brno, 3. října 2011 - Město Brno není ve snaze o svůj rozvoj naštěstí osamoceno. Významným pomocníkem je mu Regionální operační program Jihovýchod, jehož prostřednictvím Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pomohla rozvoji statutárního města Brna již 250 milióny korun. Projektům statutárního města Brna se k dnešnímu datu podařilo získat z Regionálního operačního programu Jihovýchod již 250 miliónů korun. Dalších 625 miliónů korun bude městu Brnu proplaceno u právě probíhajících projektů. Schválené dotace z ROP Jihovýchod pomůžou rozvoji města Brna téměř 850 milióny korun.

rozvojmesta-01

Integrované plány rozvoje města Brna jsou prostředkem k čerpání dotací z EU

Integrovanými plány rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor projektových záměrů na území města. Řeší průřezově problémové téma rozvoje města. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

V současné době má statutární město Brno zpracovány dva IPRM pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod:

  • Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch
  • Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

a jeden IPRM pro Integrovaný operační program:

  • Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města.

Integrovaný plán rozvoje města je nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod z oblasti podpory Rozvoj urbanizačních center. Na tuto oblast je pro programovací období 2007–2013 alokováno 81 511 404 eur.

Úspěšné projekty města Brna financované z ROP Jihovýchod

Zpřístupnění brněnského podzemí

V listopadu 2010 byla otevřena 1. část brněnského podzemí – Mincmistrovský sklep a v dubnu letošního roku jeho 2. část – Labyrint pod Zelným trhem. Obě se okamžitě zařadily mezi největší turistická lákadla města Brna. Návštěvníci si nyní mohou prohlédnout dva samostatné podzemní celky. Zpřístupnily se historicky cenné podzemní prostory, prorazily štoly spojující jednotlivé chodby, vybudovaly vstupy, výstupy a instalace expozic. V Labyrintu pod Zelným trhem můžete spatřit unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. Projekt podpořil Regionální operační program Jihovýchod dotací ve výši 62 miliónů korun.

rozvojmesta-03Labyrint pod Zelným trhem

Moravské náměstí, včetně Běhounské

Jedním ze zásadních projektů rekonstrukcí veřejného prostranství města Brna byla oprava části Moravského náměstí a ulice Běhounské, která byla slavnostně otevřena v září minulého roku. Díky projektu se z náměstí stala zčásti pěší zóna a omezily se plochy pro parkování aut. V klidové zóně na náměstí byla nainstalována umělecká díla. Náměstí nyní zdobí symboly čtyř ctností, které by podle filozofa Platona mělo mít správné město – spravedlnost, umírněnost, prozíravost a odvahu. Oproti minulosti výrazně přibylo nové zeleně a míst k možnému posezení a odpočinku. Na rekonstrukci Moravského náměstí přispěl Regionální operační program Jihovýchod dotací ve výši 73 milióny korun.

rozvojmesta-02Model historického Brna zdobí Moravské náměstí

Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně

Město Brno obdrží dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 11 miliónů korun na zavedení služby tísňové pomoci pro seniory a zdravotně postižené ve městě Brně. Klientům služba zajistí nepřetržité zprostředkování neodkladné pomoci při krizových situacích. Tato služba dosud ve městě Brně a celém Jihomoravském kraji zcela chyběla. Tísňová péče je komplexní službou a vyžaduje, aby ji poskytoval proškolený zdravotnický personál, který je schopen vyhodnotit krizovou situaci klienta a zvolit adekvátní formu zásahu. Základem celého systému je dispečink, který přijímá hlasové nebo datové informace. Díky této službě mohou senioři setrvat ve svém domácím prostředí, které je pro ně nejpřirozenější a také nejpreferovanější.

Rozvoj sítě cyklistických stezek v Brně

Regionální operační program Jihovýchod přispěl téměř 30 milióny korun na rozvoj cyklostezek na území města Brna. Podpořil rekonstrukci dvou úseků páteřních cyklostezek v Brně, které byly již v nevyhovujícím stavu, a to úsek na soutoku Svratky a Svitavy a úsek Komín Sokolovna–Veslařská. Úseky jsou nyní bezpečné i pro osoby se sníženou mobilitou a orientací. Další projekt se týkal výstavby zcela nového úseku cyklostezky na Svitavské trase až po ulici Kaštanová. V okolí byla vysazena nová zeleň a veřejné prostranství upraveno pro sportovní účely.

rozvojmesta-04

Beringie

Beringie – pod tímto exotickým názvem se skrývá jeden z největších rozvojových projektů brněnské zoologické zahrady. V minulém roce byla otevřena nová expozice, která návštěvníky zavede do romantického světa severské přírody v oblasti Beringovy úžiny. Nová část brněnské zoo byla vystavěna na 10 000 m2 a přiblíží přírodu Kamčatky a východní Sibiře. V Beringii sídlí 70 živočišných druhů z této oblasti. Filozofie projektu vzešla ze současných trendů pojetí zoologických expozic. Scénické pojetí má za úkol vtáhnout návštěvníky do prostředí podobného životu zvířat v jejich přírodních podmínkách. Nová expozice Beringie byla vystavěna za pomoci dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 45 miliónů korun.

rozvojmesta-05Beringie - nová expozice ZOO

Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk

Projekt se zaměřuje na zatraktivnění hradu Špilberk zejména pro návštěvníky města. Proběhne rekonstrukce dosud neopravených a veřejnosti nepřístupných částí hradu. Plánuje se zásadní rekonstrukce jižního křídla hradu, která umožní realizaci nového konceptu dispozičně-komunikačního řešení celého hradu a vylepšení služeb pro návštěvníky hradu. Můžeme se těšit na otevření nových výstavních sálů včetně nové stálé expozice moderního a současného výtvarného umění. Vybudováno bude turistické informační centrum, edukační centrum pro práci s dětmi, přednáškový sál a studovny. Zlepší se podmínky pro konání nejrůznějších kulturních představení na hradě. Regionální operační program Jihovýchod podpoří opravu významné památky 42miliónovou dotací.

rozvojmesta-06Založení obvodového zdiva na Špilberku, zdroj: Tocháček

Ing. Kateřina Kurková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...