Na konci listopadu se uskuteční druhé veřejné projednání 150 změn územního plánu

Brno, 20. listopadu 2019 – Zastupitelstvo města Brna vyčlenilo ke zkrácenému postupu vyřízení 150 změn územního plánu. První projednání za účasti veřejnosti proběhlo 21. října 2019. Pro velký zájem se další setkání uskuteční ve Sněmovním sále na Nové radnici 27. listopadu 2019 od 15 hodin. Zároveň se ovšem na jaře příštího roku začne projednávat nový územní plán s novými regulativy a pravidly pro výstavbu.

architekt plan mmb

Letos v červnu se změnil proces pořizování cca 300 změn územního plánu z tzv. 43. souboru. „K tomuto kroku jsme dospěli po rychlém vyhodnocení efektivity zpracovávání změn územního plánu a nového územního plánu. Vybrali jsme tedy podle jednoduchého klíče ty změny, které nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a pro které se nemusí zpracovávat vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Proto se tyto změny mohou zpracovat ve zrychleném režimu. Schválení těch bezproblémových předpokládáme do čtyř měsíců. Do projednání jsme ovšem zahrnuli i změny, u kterých se jejich konfliktnost může projevit při veřejném projednání. Celkem se tedy jedná o 150 změn, které nyní mohou připomínkovat občané,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město nyní pro veřejnost připravilo nový web k současnému a novému územnímu plánu. Je dostupný na adrese upmb.brno.cz. Zde si každý může prohlédnout výše zmiňované navrhované změny. Nově vytvořená aplikace také občanům umožňuje vytvořit připomínku nebo námitku k pořizovaným změnám. Tu si může každý vygenerovat a některým z předepsaných způsobů odevzdat na úřad.

Magistrát města Brna ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) připravuje další setkání k projednání změn s veřejností. To se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 v sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici. Akce začne v 15 hodin a její součástí bude i výklad od zpracovatele změn, kterým je Kancelář architekta města Brna. „Připomínky mohou lidé podávat do 4. prosince. Bližší informace podá Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, kde je návrh změn vystavený i v tištěné podobě. Změny, které budou kladně projednány, bude následně schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Ty, které si vyžádají výraznější úpravu, vyhodnotíme podle došlých připomínek,“ dodal Filip Chvátal.

Současně s pořizováním změn stávajícího územního plánu se dokončují práce na návrhu nového Územního plánu města Brna. Zpracovatelem návrhu je odborný tým KAM. „Laické i odborné veřejnosti bude návrh představen v 1. polovině roku 2020. Projednání bude předcházet informační kampaň města Brna v úzké spolupráci s Kanceláří architekta města,“ uvedl Filip Chvátal.
„Návrh nového územního plánu odevzdáme na konci tohoto roku. Naším cílem je, aby byl projednán a schválen do konce roku 2022, jak ukládá zákon,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...