Začínají opakovaná veřejná projednání návrhu nového územního plánu Brna

Brno, 28. června 2021 - Brno má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Současný územní plán platí od roku 1994 a už neodpovídá požadavkům na moderní rozvoj, zajištění dostupného bydlení nebo pohodlnou průjezdnost městem. Přijetí územního plánu bylo v minulosti několikrát zastaveno a muselo se začínat takřka od začátku. Návrh nového územního plánu pro první veřejné projednání byl představen zhruba před rokem a sešlo se k němu 36 tisíc připomínek a námitek.

architekti uzemni plan

Jejich vypořádáním a zapracováním se rok intenzivně zabýval Odbor územního plánování a rozvoje města ve spolupráci s určeným zastupitelem Filipem Chvátalem a týmem Kanceláře architekta města Brna. Po vypořádání všech námitek míří územní plán do opakovaného veřejného projednání. To se uskuteční 21. a 22. června na brněnském výstavišti.

„Pro Brno a jeho široké okolí není nyní důležitějšího koncepčního materiálu, než je nový územní plán. Územní plán města Brna neovlivňuje pouze přes 380 tisíc oficiálních brněnských obyvatel, ve skutečnosti ovlivňuje až 700 tisíc lidí, kteří dennodenně dojíždí do Brna za prací, za zdravotní péčí, za službami nebo za kulturou. Platnost současného územního plánu končí v roce 2022 a zájmem každého zástupce města Brna by mělo být najít takové řešení, které umožní, aby město Brno konečně dokázalo schválit svůj územní plán. Pokud by územní plán nebyl přijat do konce roku 2022, hrozil by Brnu nekontrolovatelný chaos, nebo spíše něco jako stavební uzávěra, rapidní růst cen bydlení a zablokování strategických a důležitých staveb. Nikdo neví, podle čeho by pak stavební úřady rozhodovaly,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Územní plán určuje možnosti nové výstavby. Do přípravy územního plánu vstupuje celá řada aktérů, kteří mají rozdílné a často protichůdné zájmy.

„Do projednávání územního plánu má možnost zasáhnout úplně každý obyvatel města Brna. Proto od počátku vedeme intenzivní debaty se zástupci veřejnosti, jednotlivci, spolky, státními institucemi, a především zástupci jednotlivých městských částí. Během měsíce června se účastníme projednání ve více jak polovině městských částí. Odpovídáme na všechny otázky jak členů zastupitelstev městských částí, tak občanů. K dispozici je stejně jako vloni i bezplatná linka. Pokud chceme, aby Brno zůstalo atraktivní, bezpečné a zdravé město i pro děti a vnoučata současných Brňanů a aby se nemusely stěhovat za hranice města a pak na cestách do škol a do práce trávit dlouhé hodiny v kolonách, nejde to bez možností rozvoje,“ reagoval Chvátal i na hlasy z některých městských částí, které mluví o odtržení od Brna.

„Odtrhávání určitých částí od Brna nedává vůbec žádný smysl. Předpokládal bych, že by se tyto záležitosti měli řešit nejprve u společného stolu, o což se snažíme se všemi městskými částmi neustále poslední dva roky. Se zástupci Ořešína intenzivně jednáme, abychom vyřešili jejich obavy z možnosti výstavby vyšších domů, než je typické pro charakter Ořešína. Společný materiál předkládáme tento týden na poradu vedení. Od pana starosty z Líšně jsem oficiálně dodnes neobdržel žádnou informaci ohledně konkrétních problémů, které v územním plánu vidí a to je zároveň předsedou komise územního plánování Rady města Brna. Dokonce dvakrát jsme posílali nabídku účasti na zastupitelstvu městské části. Zatím bez odezvy. Nyní je prostor pro debatu a hledání společných zájmů, nikoliv pro rozdělování,“ doplnil Chvátal.

Debata o územním plánu veřejnými projednáními nekončí. „I poté se budeme intenzivně potkávat nad každou námitkou se starosty městských částí a všemi aktéry, kterých se daná námitka bude týkat. Územní plán je logicky kompromisem všech zájmů, přičemž bohužel není v lidských silách vyhovět všem požadavkům. Snažíme se rozhodovat s ohledem na prospěch co největšího množství Brňanů,“ doplnil Chvátal.

Veřejná projednávání se zaměří na úpravy, které vzešly od minulého projednání. Po veřejných projednáních bude opět následovat proces vypořádání námitek a připomínek. Upravený návrh bude předložen ke schválení zastupitelům města Brna, přičemž nový územní plán by měl být vydán do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícího územního plánu.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...