Návrh nového územního plánu Brna míří do opakovaného veřejného projednání

Brno, 5. května 2021 – Příprava nového brněnského územního plánu pokračuje do další fáze. Veřejnost teď bude mít možnost seznámit se s upraveným návrhem. Návrh bude zveřejněn v květnu, opakované veřejné projednání se bude konat v červnu. Veškeré informace a termíny budou s předstihem vyvěšeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna.

2020 verejne projednani uzemni plan

V loňském roce představili zástupci města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna návrh nového územního plánu. V červnu se konala dvě veřejná projednání návrhu na brněnském výstavišti. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven a v červnu bude opětovně projednán.

„Celkem dorazilo k návrhu přes 8200 podání, což je dohromady přes 36 tisíc jednotlivých námitek a připomínek. Těmito požadavky jsme se téměř rok intenzivně zabývali, a to ve spolupráci s určeným zastupitelem a týmem kanceláře architekta města,“ upřesnila vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Pavla Pannová.

V tak velkém městě jako je Brno přitom vstupuje do přípravy územního plánu celá řada aktérů, kteří mají rozdílné a často protichůdné zájmy. Nelze proto vždy najít jedno univerzální řešení. „Jednotlivé námitky a připomínky jsme konzultovali s odborníky, mimo jiné s Ústavem výzkumu globální změny klimatu, zástupci vysokých škol, občanských spolků a neziskových organizací, které požadovaly větší důraz na zeleň a ekologická řešení. Jsem přesvědčen, že po dlouhých jednáních jsme našli dohodu a město bude mít moderní a koncepční rozvojový dokument,“ řekl radní města Brna Filip Chvátal.

2020 verejne projednani uzemni plan kam

Brno má v současné době jeden z nejstarších územních plánů v České republice, platí už šestadvacet let. „Nový územní plán přinese potřebný rozvoj města. Bude to injekce, která město postaví na nohy. Nabídne nové plochy pro výstavbu bytů, zlepšení dopravy, nastaví nové limity pro zeleň a vnitrobloky nebo jasně vymezí, jak mohou být budovy v různých lokalitách vysoké. Naším cílem je teď projednat návrh s veřejností a dokončit nový územní plán do konce roku 2022,“ vysvětlil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Na rozdíl od loňského veřejného projednání se letošní opakované veřejné projednání zaměří na upravené části návrhu, návrh tak bude projednáván v rozsahu měněných částí. Projeví se v něm také změny vycházející z rozhodnutí zastupitelů Jihomoravského kraje. Po opakovaném veřejném projednání bude opět následovat proces vypořádání námitek a připomínek. Upravený návrh bude předložen ke schválení zastupitelům města Brna. Nový územní plán bude vydán do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícího územního plánu.

Více o přípravě nového územního plánu si můžete prohlédnout na online výstavě 381 346 územních plánovačů, odkaz najdete na webu kambrno.cz/uzemniplan

Foto: archiv KAM


Související články:
honor 50

Tipy pro péči o váš smartphone

Mnoho lidí považuje mobilní telefon za jeden ze svých nejcennějších věcí. Obsahuje stovky vzpomínek, včetně fotografií, kontaktů, zpráv a dokonce i videí. Je proto důležité vědět, jak se o naše telefony starat, aby vydržely co nejdéle. Smartphony vydrží v průměru dva až tři roky, ale pokud se o ně správně staráte, mohou žít déle. Svůj smartphone můžete chránit před poškozením a smrtí dříve, ne...