Město Brno vstoupí do soudního sporu o velký městský okruh

Brno, 26. června 2011 - Město Brno aktivně vstoupí do soudního řízení týkajícího se velkého městského okruhu. Rada města Brna totiž souhlasila dne 21. června 2011 s tím, aby město Brno právě v probíhajícím soudním řízení mezi občanským sdružením VMO Brno (žalobce) a Ministerstvem dopravy ČR (žalovaný) uplatnilo právo osoby zúčastněné na řízení a pověřila prvního náměstka primátora Roberta Kotziana jednáním v dané věci.

silnice-3tridy_250

„Využili jsme svého práva a chceme jako město co možná nejvíce napomoci dostavbě velkého městského okruhu v lokalitě tunelů Dobrovského, zamezit zbytečnému oddalování stavby a jejímu případnému dalšímu prodražování. Zároveň chceme ochránit obyvatele dotyčné lokality před zbytečnými stavebními a dopravními komplikacemi,“ uvedl první náměstek primátora Robert Kotzian.


Související články: